Ceremonia de învestire a noului preşedinte al Germaniei | Global | DW | 01.07.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

Global

Ceremonia de învestire a noului preşedinte al Germaniei

default

Orice sfîrşit este şi un început. Johannes Rau care a deţinut mandatul de preşedinte al Germaniei îi cedează cea mai înaltă funcţie în stat succesorului său Horst Köhler. Ceremonia depunerii jurămîntului a avut loc într-un act festiv care însă ca întotdeauna în atari ocazii favorizează bilanţurile şi trasează perspective de viitor.

Preşedintele Bundestagului Wolfgang Thierse a elogiat activitatea de pînă acum a preşedintelui republicii federale Johannes Rau, care şi-a îndeplinit funcţia , împlinindu-se el însuşi ca preşedinte al cetăţenilor . Dincolo de ritualuri , acest act festiv care are loc la fiecare cinci ani , sintetizează evoluţii şi evenimente, trasează perspective. Cele două direcţii se regăsesc însă - în proporţii şi modalităţi discursive diferite - atît în elogiile şi îndemnurile adresate de preşedintele Bundestagului Wolfgang Thierse şi preşedintele Budesratului Dieter Althaus, deţinătorului de pînă acum al celei mai înalte funcţii în stat Johannes Rau cît şi succesorului său, Horst Köhler. La fel, alocuţiunile acestora, deşi se conformează întru totul uzanţelor momentului, au exprimat cu surprinzătoare pregnanţă o deplasare de accent. Astfel Johannes Rau în pledoaria sa pentru solidaritate , pentru angajamentul celor slabi în favoarea celor puternici, pentru toleranţă şi asumarea conştientă , străină de şabloane şi mecanisme repetitive a istoriei, şi-a reconfirmat vocaţia etică. Nu întîmplător , liderul politic social democrat care în ultimii cinci ani a îndeplinit funcţia de preşedinte al Germaniei, avînd azi la activ peste 5 decenii de viaţă politică, a fost supranumit de cetăţenii republicii federale Bruder Johannes - fratele Johannes. Nu întîmplător, şi preşedintele parlamentului german Wolfgang Thierse l-a considerat pe Johannes Rau un autentic preşedinte al cetăţenilor.La rîndul lui fostul preşedinte le-a mulţumit locuitorilor republicii federale pentru încredere şi pentru sinceritatea cu care ei l-au întîmpinat în cele mai diverse împejurări.

Aceste virtuţi moralizatoare şi moralizante ale fostului preşedinte li se păreau unor observatori politici care-şi publicau deunăzi în paginile presei opiniile, uşor desuete pe fundalul imperativelor prezentului, a nevoii acute de spirite analitice şi virtuţi pragmatico manageriale. Independent de părerile de acest fel sau dimpotrivă de elogiile care tot în paginile presei au fost aduse aceloraşi talente pe care Johannes Rau le deţine, succesorul său Horst Kohler pare a se afla tocmai în posesia acelor calităţi de care Germania are cea mai mare nevoie acum. Potrivit aprecierii preşedintelui Bundesratului Dieter Althaus, lider creştin democrat, Horst Köler este adeptul mesajelor univoce, o însuşire esenţială pentru funcţia pe care o deţine şi aceasta fiindcă cetăţenii nu pot fi decît recunoscători pentru fiecare îndemn clar lipsit de echivoc, de a acţiona mai hotărît , mai eficient şi mai durabil în planul reformelor sociale şi economice fürü de care Germania va bate pasul pe loc. In primul său discurs rostit cu prilejul luării în primire a înaltei funcţii Horst Köhler a confirmat spusele preşedintelui Camerei Superioare a Bundestagului.Căci, fostul director al FMI şi al Băncii Europene de dezvoltare nu a ezitat să constate că societatea este pîndită de tendinţe centrifugale, de falii sociale aceasta şi fiindcă pînă acum nu s-a reuşit o soluţionare a problemelor pe care o societate în care persoanele vîrstnice devin tot mai numeroase le ridică, nu s-a izbutit o dapatare la condiţiile modificate de muncă.Köhler l-a citat pe unul din predecesorii săi, pe creştin democratul Roman Herzog care deja în 1997 invoca necesitatea unui impuls puternic , a unei mutaţii în societatea germană. De ce această mutaţie nu a survenit se întreba Horst Köhler in discursul său pentru a da imediat şi răspunsul: fiindcă cu toţii aşteptăm ca ceva dinafară să se întîmple. Evident, uriaşul pas înainte nu poate fi făcut decît dacă impulsurile vin din interior. Aşa încît Köhler a lansat imediat şi un imperativ adresat politicii germane: acela de a depăşi, de a elimina faliile survenite în socieatea germană. Politica aşadar ca mod de acţiune.Si Horst Köhler le-a mai dat imediat un sfat colegilor săi: acela de a-şi cultiva aptitudinile de a face compromisuri contructive. In planul politicii externe succesorul lui Johannes Rau a elogiat calitatea alianţei franco germane dar şi a relaţiilor transatlantice în cadrul cărora Germania trebuie să dea corp ideilor politice, să fie aptă de compromisuri şi conştientă de necesitatea de a avea un part ener de nădejde dincolo de Atlantic. Mai clar nici că se puteau formula imperativele politicii externe a republicii federale. Adresîndu-i- se noului preşedinte al Germaniei Horst Köhler, preşedintele Bundestagului Wolfgang Thierse a ţinut să exprime nerăbdarea parlamentairlor şi a cetăţenilor de a vedea cum va face el faţă exigenţelor pe care această funcţie le implică, aşteptărilor care sunt legate de îndeplinirea ei şi de persoana sa. Concomitent, Thierse a dat expresie şi urării de succes în înalta îndatorire ce -l aşteaptă pe Horst Köhler de multă putere de muncă şi înţelepciune şi de binecuvîntarea Celui de Sus.

 • Data 01.07.2004
 • Autoare/Autor Rodica Binder
 • Imprimaţi Imprimaţi pagina
 • Permalink http://p.dw.com/p/B1fA
 • Data 01.07.2004
 • Autoare/Autor Rodica Binder
 • Imprimaţi Imprimaţi pagina
 • Permalink http://p.dw.com/p/B1fA