Cînd va fi pace în Orientul Apropiat? | Revista Presei | DW | 16.04.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Revista Presei

Cînd va fi pace în Orientul Apropiat?

Cum altfel decît durabil şi grav putea fi ecoul întîlnirii dintre premierul israelian Ariel Scharon şi preşedintele american George Bush junior în care soarta procesului de pace israeliano palestinian a fost remodelată în absenţa reprezentanţilor celeilalte părţi.Iar apelul şi oferta lansate de Bin Laden nu puteau stîrni la rîndul lor decît aprige comentarii în paginile ziarelor germane şi străine de azi - din ale căror coloane nu lipsesc nici opiniile referitoare la alegerile din Africa de Sud ori la şansele României de a fi primită în 2007 sau , eventual abia în 2009, în Uniunea Europană.

Că preşedintele Bush şi-a plecat constant urechea la doleanţele premierului israelian Scharon se ştie de mai multă vreme dar nimeni nu şi-ar fi închipuit că actualul Sef al Casei Albe va merge într-atît de departe încît să renunţe la cîţiva din pilonii de bază ai politicii americane în Orientul Apropiat scrie SUDDEUTSCHE ZEITUNG în această dimineaţă.Intr-atît de departe încît comentatorului ce-şi publică articolul în FRANKFURTER RUNDSCHAU i se pare că practic Bush a inaugurat sfîrşitul procesului de pace în regiune.Si mai mult decît atît - cecul semnat în alb oferit de Seful Casei Albe premierului israelian a umilit peste măsură lumea arabă şi a ignorat complet, încă o dată, partenerii europeni - constată MITTELBAYERISCHE ZEITUNG.

Ministrul german de externe Joschka Fischer s-a referit la întîlnirea Bush Scharon în cu totul alţi termeni care, la prima vedere, ar putea fi expresia unui cininsm scrie AACHENER ZEITUNG - devreme ce la ora actuală noua dinamică nu poate fi decît cea a violenţei .Doar din exterior ar putea fi imprimată o autentică dinamică contructivă ale cărei şanse însă Bush le-a compromis, încălcînd regulile diplomaţiei şi ignorînd cras sensibilităţile lumii arabe. Într-un cuvînt - ceea ce Bush a comis nu este o cotitură în politica externă americană ci o catastrofă - conchide ziarul WESTDEUTSCHE ZEITUNG din Dusseldorf.

Palestinienii au primit acum nota de plată pentru 11 septembrie titrează ziaurl olandez DE TELEGRAAF rezultatele intilnirii Bush Scharon.Tot un ziar olandez DE VOLKSKRAANT; făcînd aluzie la aşa zisul zid de securitate pe care Israelul îl înalţă, crede că Bush a declanşat ridicarea unui zid al neîncrederii în Statele Unite. FINANCIAL TIMES îl acuză pe Bush de faptul de a fi discreditat rolul de mediator al Americii făcînd , în opinia cotidianul francez LE MONDE de astă dată, dificilă reluarea convorbirilor israeliano - palestiniene.

Consolator WASHINGTON POST consideră că nici Bush şi nici Scharon nu vor deţine veşnic puterea şi că în viitor acordul pecetluit între cei doi deunăzi, ar putea fi reziliat. Apelul lui Bin Laden adresat tot deunăzi occidentului şi oferta de armistiţiu făcută europenilor, au făcut să curgă multă cerneală - azi .HANDELSBLATT relevă absurdul situaţiei în care s-a automanevrat căpetenia terorismului internaţional închipuindu-şi că Al Qaida ar putea deveni vreodată un partener de negocieri al occidentului.

Oferta nu constituie decît o jignire gravă adusă lumii civilizate , o nouă tentativă de şantaj - consideră LANDESZEITUNG din Luneburg.Oricum - cu teroriştii nu se discută - asertează FULDAER ZEITUNG .Grav este că nada întinsă de Bin Laden este otrăvită provocînd teoertic - opinează SUDKURIER -

vrajbă între americani şi europeni.

Ideea se regăseşte şi în ziarul francez LE FIGARO care crede că Bin Laden trebuie pur şi simplu înfrînt.Uşor de spus greu de făcut căci - de la Moscova - KOMMERSANT atrage atenţia asupra faptului că el nu face oferta unor negocieri ci pur şi simplu continuă să dea ordine.Si unica soluţie la acest ultimatum este un contraultimatum, conchide ziaurl rus citat.

In România un ceas avînd mecanismul unei numărători inverse, amplasat in Piaţa Universităţii, indică trecătorilor la secundă - cît timp îi mai desparte de intrarea ţării in Uniunea Europeană. Aparent anecdoticul episod constituie punctul de plecare al unui comentariu publicat azi in THE ECONOMIST , în cuprinsul căruia sunt trecute în revistă atît erorile comise de responsaiblii politici pe calea aderării cît şi remediile recomandate de la Bruxelles.Este relansată în acelaşi articol şi ipoteza unei aderări a României la UE in 2009, o astfel de soluţie putînd fi chiar binevenită pentru actualul guvern - avantaj care însă nu ar putea fi comunicat eventual decît după alegerile din acest an.Sunt emise şi cîteva speculaţii electorale, referitoare la un scrutin mai interesant în 2008 dacă aderarea României va fi pe 2009. Articolul se încheie cu imaginea de la care a pornit. Mecanismul ceasornicului din Piaţa Universităţii ar putea fi la nevoie, reprogramat.

Rodica Binder