چټک پیل | Einstufung | DW | 12.12.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Einstufung

چټک پیل

Findet mit dem Einstufungstest und dem Kursfinder schnell und unkompliziert den Einstieg in unser Angebot.

دلته تاسې په ډیره چټکه او آسانه توګه کولاس شی چې د آلماني ژبې د زده کړې مناسب فارمټ پیدا کړی. د کورس رامنځته کوونکی تاسې ته د ټولو موجودو انتخابونو په هکله جامع مالومات برابروي. ایا تاسې د ژبو لپاره په ګډ اروپایي چوکاټ کې خپل موقعیت مالومول غواړی ؟ نو د پړاو د مالومولو ازموینه ورکړی چې ستاسې د آلماني ژبې د زده کړې پړاو مالوم شي.