بشری حق: رښتينی معلومات | بشري حقونه | DW | 23.08.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بشري حقونه

بشری حق: رښتينی معلومات

ديوه هيواد د اوسيدونکودبشری حقوقوله ډلې نه، يوحق هم دا دی چی ددغه هيواد حکومتی اودولتی خبری ټولنې، هغوۍ ته رښتينی اوله حقيقت او واقعيت سره سم او برابرخبرونه خپاره کړی اود غلطو خبرونوله خپرولوڅخه ډډه وکړی. له افغانستان نه ضداونقيض خبرونه رارسيږی. دافغانستان پخوانی ډيپلومات، ښاغلی محمد گل وطنپال ديانی وايی: »دکابل په ښارکی دخلکود بدمرغه حالت مسؤليت، دافغانستان دحکومت په غاړه دی.

default