1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Społeczeństwo

Niemiecka polityk: Nie możemy dłużej tolerować wydawania za mąż dzieci

W Niemczech mnożą się głosy domagające się konsekwentnego przeciwdziałania małżeństwom dzieci wśród uchodźców. Dotychczasowe prawo uznaje takie małżeństwa zawarte za granicą.

– W żadnym wypadku nie możemy tolerować, by kilkunastoletnia dziewczynka była zmuszana do małżeństwa – powiedziała na łamach berlińskiego dziennika „Tagesspiegel” (27.08.2016) wiceszefowa CDU Julia Klöckner. Tego samego domagają się inni politycy chadecji i niemiecka organizacja pomocy dzieciom „Kinderhilfswerk”.

Według obecnego prawa w Niemczech, wobec małżeństw zawartych za granicą, obowiązuje prawo kraju, w którym miał miejsce ożenek. Sprawą tą chce się zająć teraz federalny minister sprawiedliwości Heiko Maas (SPD). 5 września zamierza powołać w tym celu do życia grupę roboczą, złożoną z przedstawicieli rządu federalnego i krajów związkowych.

Dzieci imigrantów muszą mieć te same prawa

Deutschland CDU-Politikerin Julia Klöckner

Julia Klöckner: „W żadnym wypadku nie możemy tolerować, by kilkunastoletnia dziewczynka była zmuszana do małżeństwa”

Nieletnimi zamężnymi są przede wszystkim dziewczęta. Julia Klöckner zaznaczyła, że córki imigrantów i uchodźców muszą cieszyć się w Niemczech takimi samymi prawami jak niemieckie dziewczynki. – Nie możemy ich wydać na pastwę istniejącego równolegle, archaicznego prawa – stwierdziła chadecka polityk.

Tego samego zdania jest berliński minister spraw wewnętrznych Frank Henkel (CDU). – Tylko dlatego, że coś jest zwyczajem w innych kręgach kulturowych, nie musi być akceptowane także w Niemczech – powiedział Henkel dziennikowi „Tagesspiegel”. Także jego zdaniem dziewczynki muszą zostać otoczone ochroną.

Wszczęcia kroków przeciwko małżeństwom dzieci domaga się też bawarski minister sprawiedliwości Winfried Bausback (CSU). – Nasze prawodawstwo nie może tolerować wydawania za mąż dziewczynek poniżej 16 roku życia. Wymaga tego zawarty w konstytucji obowiązek ochrony dzieci i nieletnich – tłumaczył Bausback.

Oburzona jest też niemiecka organizacja pomocy dzieciom „Kinderhilfswerk”. – To niedopuszczalne, żeby takie małżeństwa zawarte za granicą były akceptowane w Niemczech – podkreślił w dzienniku „Frankfurter Rundschau” dyrektor tej organizacji, domagając się odpowiedniego dopasowania do sytuacji stanu prawnego w Niemczech.

Trzynastolatki zdolne do małżeństwa

Jak wyjaśniła w ewangelickim miesięczniku „chismon“ socjolog Necla Kelek, w społeczeństwach islamskich dziewczynka, która ukończyła 13 rok życia, uważana jest z reguły za zdolną do zawarcia małżeństwa. Dlatego też małżeństwa dzieci nie są w rodzinach uchodźców i imigrantów żadnym wyjątkiem. Kelek domaga się, by praktykom tym zapobiegało niemieckie prawo: małżeństwa zawarte za granicą powinny być uznawane tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie byli pełnoletni w chwili zawarcia związku i ich małżeństwo zostało zawarte przed uprawnionym do tego urzędnikiem państwowym.

Także w przypadku małżeństw zawartych w Niemczech musi obowiązywać dolna granica wieku wynosząca 18 lat. – Także tutaj istnieje pole manewru – oświadczyła cytowana wyżej socjolog. Według niemieckiego prawa małżeństwo nie powinno być wprawdzie zawierane przez osoby poniżej 18 roku życia, możliwe są jednak wyjątki od zasady wymogu pełnoletności dopuszczające wstąpienie w związek małżeński po ukończeniu 16 lat.

epd / Elżbieta Stasik