1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Gospodarka

Eksperci: Polacy znakomicie odnajdują się na niemieckim rynku pracy

Najtrudniej jest na niemieckim rynku pracy przybyszom z krajów arabskich, najłatwiej z krajów uprzemysłowionych. Polacy są w czołówce imigrantów, którzy radzą sobie w Niemczech znakomicie.

ARCHIV - Arbeiter montieren am Mittwoch (06.04.2005) auf einer Baustelle in Eschborn, einem Vorort von Frankfurt/Main, ein Baugerüst. Auf dieser Baustelle sind rund 40 polnische Arbeiter des Subunternehmens Polbau beschäftigt. Ab 01.05.2011 steht der deutsche Arbeitsmarkt für polnische Arbeitnehmer uneingeschränkt offen. Polen und Tschechien rechnen aber nicht mit einer Massenauswanderung ihrer Landsleute. Foto: Arne Dedert dpa/lhe (Zu dpa-Korr.: Kein Massenansturm aus Osteuropa in Sicht vom 23.04.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Bezrobocie wśród imigrantów z Polski jest niewiele większe, niż wśród Niemców

Instytut Gospodarki Niemieckiej (IW), opierając się na danych Federalnej Agencji Pracy, po raz pierwszy porównał sytuację Niemców i imigrantów na niemieckim rynku pracy. Wynik analizy: kto pochodzi spoza Niemiec, ma marne szanse na znalezienie pracy.

--- 2013_09_11_arbeitslosigkeit_ausländer.psd

Najwyższe bezrobocie jest wśród imigrantów z krajów arabskich; Polacy w Niemczech należą do grupy o niskim stopniu bezrobocia

Oparte na danych statystycznych badanie nie uwzględnia osób zatrudnionych w minimalnym wymiarze godzin, urzędników i pracujących na własny rachunek. Nie bierze pod uwagę także cudzoziemców - właścicieli restauracji oraz uchodźców i ubiegających się o azyl, którym nie wolno pracować. Znajdują się w nich tylko obcokrajowcy z pozwoleniem na pobyt w Niemczech.

Mimo tych ograniczeń ukazuje się „jednoznaczny obraz“, uważa Holger Schäfer, ekspert rynku pracy w Instytucie Gospodarki Niemieckiej. – Jest regułą, że cudzoziemcy dotknięci są bezrobociem w dwukrotnie wyższym stopniu, niż Niemcy – mówi ekspert. Podczas gdy w czerwcu bezrobocie w Niemczech wynosiło 7 procent, wśród osób bez niemieckiego paszportu – 14 procent.

Bezrobocie dotyka zwłaszcza imigrantów z krajów arabskich, w pierwszym rzędzie z Libanu, Iraku, Afganistanu i Iranu. – Powodem jest na pewno fakt, że ludzie ci nie przyjechali do Niemiec ze względów zawodowych, tylko jako uchodźcy i trudno im odnaleźć się na rynku pracy – mówi Schäfer.

Biorąc pod uwagę grupy narodowościowe, najwięcej bezrobotnych imigrantów jest w najbardziej licznych grupach: wśród społeczności tureckiego pochodzenia liczącej 460 tys. osób jako bezrobotnych zarejstrowanych jest 140 tys. osób. W porównaniu z Niemcami, prawdopodobieństwo, że turecki imigrant pozostanie bez pracy jest od dwóch do trzech razy większe.

Frauen und Kinder gehen am Donnerstag (28.05.2009) in Köln an der Agentur für Arbeit vorbei. Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein- Westfalen ist im Mai leicht gesunken. Landesweit waren gut 812 000 Erwerbslose gemeldet, etwa 9500 weniger als im April, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit berichtete. Im Vergleich zum Mai 2008 gibt es aber etwa 45 000 Arbeitslose mehr. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

IW domaga się, by agencje pracy większy nacisk kładły na kształcenie bezrobotnych imigrantów

Dobrze zintegrowani Polacy i Rumunii

W statystykach bezrobocia prawie nie znajdzie się natomiast imigrantów z innych krajów uprzemysłowionych. Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi i przybysze z krajów azjatyckich mają na niemieckim rynku takie same szanse na znalezienie zajęcia jak Niemcy. – Znakomicie przebijają się też na rynku pracy imigranci z Europy Wschodniej – podkreśla Holger Schäfer - Polacy na przykład są grupą, w której bezrobocie jest tylko minimalnie wyższe, niż wśród Niemców. Do prymusów należą też Rumunii, którym zarzuca się często, że przyjeżdżają do Niemiec po zasiłki socjalne. Tymczasem, jak podaje analiza IW, bezrobocie wśród rumuńskich imigrantów jest nawet nieco niższe, niż wśród osób legitymujących się niemieckim paszportem.

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu

Powodem wyższego bezrobocia wśród imigrantów jest “zdecydowanie deficyt kwalifikacji“, uważa Holger Schäfer. Cudzoziemcy przybywający do Niemiec mają często znikome wykształcenie zawodowe albo żadne. Bez przygotowania zawodowego jest blisko jedna czwarta badanych imigrantów. Wśród Niemców w sytuacji takiej jest zaledwie osiem procent.

Johanna Schmeller / Elżbieta Stasik

red. odp.: Bartosz Dudek