Народниот правобранител прв на списокот кога се бара правда | Македонија | DW | 02.11.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Македонија

Народниот правобранител прв на списокот кога се бара правда

Во Македонија се повеќе граѓани се жалат до Народниот правобранител. Потрошувачки права, социјала и дискриминација во сите облици се области во кои најчесто се кршат законите? До каде и колкава е моќта на омбудсманот?

Централната канцеларија на Народниот правобранител во Скопје и уште шесте во Кичево,Тетово,Битола , Куманово, Штип и Струмица секојдневно  работат врз претставки од граѓаните. Близината на народниот правобранител до граѓаните беше основната цел за отворање на канцелариите. Експертите очекувале подрачните канцеларии да им служат на граѓаните за решавање на проблеми со локалната власт и децентрализацијата, но тој процент уште  е мал.

„Сепак има такви претставки кои  се однесуваат на делот на комуналните работи, во однос на уредувањето на земјиштето, хигиената и животната средина. Во подрачните канцеларии во најголем број на претставки граѓаните се жалат за надлежностите на централната власт или за органите на управата во Скопје или

Izet Medziti Mazedonien

Народниот правобранител Иџет Мемети

нивните единици и канцеларии во внатрешноста на Македонија,“

По судството загорзени се и потрошувачките права на граѓаните

Народниот правобранител Иџет Мемети признава дека најголем број претставки се однесуваат за судската власт.Граѓаните најчесто не се задоволни од одлуките на судот.Но , тие не се во надлежност на правобранителот. До 60 проценти од нив тој ги враќа без да отпочне постапка бидејќи е ненадлежен.  Го задржува само делот на претставките кои се однесуваат на долготрајноста на постапките или на судската администрација.

„Енормно е зголемен бројот на претставки сврзани со потрошувачките прва. Во однос на добивање на производи  и услуги од страна на компании или други производители како што се:ЕВН , Топлификација. Следуваат претставките од работните односи, инспекциското работење и социјалата. “

Го слуша ли извршната власт Народниот правобранител?!

Го прашуваме омбудсманот Мемети: Колку нивни претставки и укажувања прифатила извршната власт?

За 2011 година во 1.000 случаи сме констатирале повреда и сме пуштиле препорака или сме интервенирале пред надлежните органи во вид на укажување или пријави до надлежните  органи. Околу 800 наши интервенции се прифатени.“  Што со останатите 200?  Институцијата народен правобранител е таков орган којшто делува од позиција на убедување и нема друг присутен

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte Straßburg

Македонските граѓани неретко правдата ја бараат пред Судот во Стразбур

инструментариум. Има случаи во кои се користи јавната критика.“

Граѓаните стануваат се похрабри и трагаат по своите права.  Во однос на дискриминацијата Народниот правобранител ги следи општите состојби во јавниот сектор.  Најчесто основа за тоа се припадноста, јазичната, политичката, верската или националната дискриминација. Во 2011 година биле  констатирани 19 повреди по основ на дискриминација. Посебно во делот на дискриминацијата граѓаните  стануваат свесни што е тоа и во кој форми може да се појави.

„Институцијата Народен правобранител треба во иднина да развие проекти во однос на доближување на граѓаните до законите.  Треба да се развијат проекти за промоција на нивните права. Секако дека е потребна и обука на тие што одлучуваат или тие што го практикуваат законот. Тука пред се мислам на јавната администрација се со цел таа да е поквалитетна и поефикасна.“ , вели правобранителот Мемемти.