1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Radio D Teil 1

Лекција 20 – Анкета меѓу слушателите

Паула и Филип ги прашуваат слушателите за мислење. Тема во емисијата е: „Може ли лагата да биде грев?“

Што мислат слушателите за лагите?

Што мислат слушателите за лагите?

"Може ли лагата да биде грев?" Ова прашање Паула и Филип им го поставуваат на слушателите. Повод се круговите во житното поле, за кои известуваа двајцата уредници. Дали измамата на селаните е за осуда или наивните туристи се самите одговорни за тоа? Одговорите на слушателите се еднозначни.

За разлика од слушателите, кои на прашањето на редакцијата можат да одговорат со да или не, Професорот поставува задача со три можни одговори. Во германскиот, покрај женскиот и машкиот род, постои и среден род. Тоа се појаснува со членовите "der", "die" и "das".

Аудио и видео прилози на оваа тема

Симнувања