Зголемениот извоз го намали дефицитот | Македонија | DW | 04.10.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Македонија

Зголемениот извоз го намали дефицитот

Република Македонија во надворешно-трговска размена во првите осум месеци од годината го намалила дефицитот за 66,6 милиони долари во однос на истиот период лани, што се должи на порастот на извозот.

Според податоците што Државниот завод за статистика ги објави денеска (04.10), вкупната вредност на извозот на стоки од Македонија, во периодот јануари-август 2013 година, изнесува близу 2,73 милијарди долари, што е за 146,4 милиони долари повеќе во однос на истиот период од минатата година. Истовремено вкупната вредност на увозот достигнала 4,25 милијарди долари, што е за 79,8 милиони долари повеќе во однос на лани.

Покриеноста на увозот со извоз изнесува 64,1 отсто, додека во периодот јануари-август 2012 година изнесувала 61,8 отсто. Трговскиот дефицит изнесува 1,52 милијарди долари.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, фероникелот, производите од железо и челик (валани производи), облеката и преработките од нафта.

Во увозот најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), платината и легурите на платина, необработени или во прав, електричната енергија и моторните возила за превоз на лица.

Македонија најмногу тргува со Германија, Грција, Велика Британија, Србија и Италија (49,9 отсто од вкупната надворешно-трговска размена се врши со овие пет земји).