Njemačke tvrtke čekaju sigurnost u Iraku | Gospodarstvo | DW | 20.01.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Gospodarstvo

Njemačke tvrtke čekaju sigurnost u Iraku

Glede poslovanja u Iraku Nijemci su oprezniji od većine drugih industrijskih nacija. Do promjene bi trebalo doći nakon iračkih izbora.

Velika oèekivanja od izbora u Iraku nemaju samo iraèki politièari i amerièki stratezi, nego i Nijemac Reinhard Avemann. On za savez njemaèkih industrijskih i trgovinskih komora i Ministarstvo vanjskih poslova koordinira njemaèko-iraèke gospodarske kontakte. Trenutno je obnova Iraka zastala, zbog opasnosti bombaških napada i otmica njemaèke su tvrtke povukle svoje suradnike. Izbori bi trebali donijeti promjenu:

”To je, naravno, signal na koji èeka njemaèko gospodarstvo. Sve u svemu izbori, ishod izbora predstavlja jako važan signal za obnovu zemlje i suradnju s njemaèkim gospodarstvom.”

Unatoè trenutnim opasnostima Japanci, Talijani ili Francuzi primjerice aktivniji su u Iraku i nastoje si osigurati poslove buduænosti. Nijemci su, kaže Avemann, veæ mjesecima vrlo oprezni. Oni se uglavnom ogranièavaju na predugovore koji se sklapaju u jordanskom glavnom gradu.

”Trenutno je Amman u Jordanu praktièno kljuèno mjesto za poslove izmeðu Njemaèke i Iraka. Ovdje se susreti održavaju u sigurnoj okolini. To znaèi, Iraèani mogu lako doæi preko granice u Jordan, a Nijemci se ovdje u Jordanu osjeæaju dovoljno sigurno.”

Istina, veæina njemaèkih velikih tvrtki zainteresirana je za poslovanje u Iraku, ali dosad je to slabo išlo. Primjerice, Siemens želi izvoziti mobilne telefone, ali mreže mobilnih telefona ne funkcioniraju kako je planirano ili Lufthansa još uvijek èeka s uvoðenjem izravne zrakoplovne veze s relativno sigurnim sjevernoiraèkim Erbilom. Za srednjevelika njemaèka poduzeæa Avemann vidi šansu prije svega na podruèju infrastrukture, u gradnji cesta i željeznièkih pruga, u opskrbi vodom i elektriènom strujom. I naftni sektor, koji je trenutno uništen, a u buduænosti bi trebao biti biser poslovanja u Iraku, po Avemannovom mišljenju otvoren je Nijemcima:

”U nekim sluèajevima nam je èak reèeno da to iraèka strana želi. Tu moramo pokušati da njemaèke tvrtke koje su specijalizirane za to podruèje budu spremne pravovremeno se ukljuèiti u poslove u Iraku.”

Raspoloženje u Iraku tako se okrenulo protiv Amerikanaca da bi njemaèko gospodrstvo od toga moglo profitirati, kaže Avemann. Irak na mnogim podruèjima oèekuje Njemaèku, kaže on, i zato što su veze bile dobre veæ u vrijeme Sadama i jer se njemaèke proizvode opæenito smatra kvalitetnima. Koordinator njemaèkoga gospodarstva priželjkuje da ove godine iz Ammana preseli u Bagdad.

”Želja mi je osnutak Kuæe njemaèkoga gospodarstva ili neèega sliènoga kako bi tamo bio odaslan signal da smo mi Nijemci zainteresirani za obnovu Iraka. A i Iraèani oèekuju vidljiv i opipljiv signal. Opipljiv on može biti samo ako njemaèke tvrtke budu na licu mjesta i njemaèki suradnici budu suraðivali na projektima.”

Ipak, i Avemann zna da ekstremisti u Iraku mogu sve uništiti. Ako se broj bombških napada bude poveæavao, ako veæina Iraèana zbog straha 30. sijeènja ostane kod kuæe, a od izbora ne doðe oèekivani signal stabilnosti i demokratizacije u Iraku, i on æe u Ammanu morati èekati bolja vremena.