Naplata cestarine počela bez većih poteškoća | Gospodarstvo | DW | 06.01.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Gospodarstvo

Naplata cestarine počela bez većih poteškoća

U prvih šest dana naplate cestarine nije bilo većih problema, među ostalim i zbog slabog prometa. Ali, prava provjera počima od ponedjeljka, s prestankom božićno-novogodišnjih ferija.

Znak koji upozorava na obvezu plaćanja cestarine.

Znak koji upozorava na obvezu plaćanja cestarine.

”Svi sustavi funkcioniraju, svi podsustavi funkcioniraju. Zadovoljni smo startom. Ovo je trenutno prva faza starta. Na autocestama u ovom trenutku ima malo prometa, ali svi sustavi funkcioniraju i mi smo zadovoljni. Prije godinu dana stvari su izgledale drukèije.”

Ovako je poèetak naplate cestarine za teretnjake iznad 12 tona prvoga sijeènja opisao glasnogovornik ministarstva prometa Felix Stenschke. Da su stvari tako dobro funkcionirale zaslužne su i tusuæe suradnika konzorcija Toll Collect koji su Novu godinu morali doèekati na graniènim prijelazima kako bi stranim vozaèima pomogli da se snaðu na novim aparatima. A buduæi da su uputstva na automatima za naplatu cestarine na samo èetiri jezika, njemaèkm. engleskom, francuskom i poljskom, svi koji ne razumiju jedan od tih jezika trebali su prevoditelje, pa tako i brojni turski vozaèi.

Vozaèi su negodovali ne samo zbog nepoznavanja jezika, nego i naèelno zbog naplate cestarine. Jedan Belgijanac se èudio što se cestarina naplaæuje na javnim cestama, ali je imao razumijevanja za naplatu cestarine na privatnim cestama u Francuskoj. Osim toga i on, kao i mnogi drugi, ljutio se što neki automati nisu htjeli primiti novèanice od 50 eura, nego najviše 20 eura. Drugi Belgijanac je imao ureðaj za automatsku naplatu, ali je ureðaj zakazao veæ prvoga dana.

”Moj aparat je zakazao, samo pokazuje crveno svjetlo. Ne znam zašto, vidjet æemo.”

I jedan Francuz je pred mikrofonom dao oduška svom nezadovoljstvu.

”To je katastrofa. Hvala lijepa.”

Ni njemaèki vozaèi nemaju povjerenja u naplatu cestarine.

”Još sam to jednom pogledao. Zanimalo me kako to stvarno izgleda i što su mi o tomu prièali i mislim da sustav ima još puno rupa i nedostataka.”

S porastom teretnog prometa nakon Nove godine sve više se špeditera žalilo i na poteškoæe prilikom registracije uz pomoæ aparata ugraðenih u teretnjake ili preko interneta. Ali, glasnogovornici konzorcija Toll Collect i Saveznog ministarstva prometa te su prigovore odbacili kao neosnovane. Po njihovim navodima naplata cestarine je dosad funkcionirala bez poteškoæa, a danas bi trebali biti poslani raèuni i onim tvrtkama èiji teretnjaci imaju ugraðene ureðaje za automatsku registraciju prijeðene udaljenosti na autocestama. Prava provjera oèekuje se u iduæi ponedjeljak, kad prestaju božiæno-novogodišnej ferije i kad se oèekuje maksimalan broj teretnjaka na njemaèkim cestama. Ministar prometa Manfred Stolpe oprezno je napomenuo da æe se tek nakon nekoliko mjeseci vidjeti stvarno funkcionira li sustav.

”Je li ovo u potpunosti izvrstan sustav stvarno æe se moæi vjerojatno reæi tek nakon stotinu dana. Kad sustav bude stotinu dana pod punim teretom, onda æe se moæi reæi da je u redu, da æe funkcionirati, a to æe onda zanimati i druge zemlje.”

Po Stolpeovim navodima zanimanje za nejmaèki sustav naplate cestarine veæ supokazale Švedska, Danska, Nizozemska, Èeška, Francuska i Velika Britanija.

Naplata cestarine je izazvala i svaðu izmeðu veletrgovaca i trgovaca na malo. Zbog cestarine æe doæi do poveæanja cijena raznih vrsta robe, vjerojatno za oko 8 posto. Savez njemaèkih trgovaca na malo upozorava, meðutim, da je neprihvatljivo da se èitav taj iznos svali na konaènoga potrošaèa, jer bi to dovelo do osjetnog pada potrošnje.

Do prijepora je došlo i oko jamstva Toll Collecta. Konzorcij je neoèekivano promijenio svoje Opæe uvjete poslovanja smanjivši svotu do koje on jamèi na samo 12500 eura te gornju granicu jamstva svih sudionika naplate cestarine na 10 milijuna eura. Savezna udruga teretnog prometa podnijela je zato tužbu Saveznoj ustanovi za nadzor kartela. (DW, agencije)