I životinje imaju prava | Panorama | DW | 20.01.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Panorama

I životinje imaju prava

Europska komisija poduzet će pravne korake protiv 14 članica EU-a koje još nisu ispunile propise o držanju peradi u većim kavezima. I drugi europski propisi o zaštiti domaćih životinja postaju sve stroži.

Kokoši u kavezu

Veća prava za nesilice

jaja

Jaje mora imati podatke o uzgoju

Od 1. siječnja ove godine u Europskoj uniji svaka koka nesilica u uzgajalištu s više od 350 kokoši mora imati na raspolaganju površinu nešto veću od papira formata A4. To je oko 25 posto više nego do sada. Uzgajivači su imali 12 godina vremena da se prilagode novim pravilima, no mnogima očito ni to nije bilo dovoljno. Zato će sada protiv 14 zemalja biti pokrenut pravni postupak.

Inače, politika Europske unije u zaštiti životinja temelji se na "pet sloboda", u skladu s kojima domaće životinje ne smiju trpjeti glad, žeđ, bol i strah, a moraju im se osigurati i odgovarajući uvjeti za ugodniji život. Iako se u Europi u velikoj mjeri obraća pažnja na način na koji se postupa sa životinjama, nije tajna da su neučinkovite primjene zakona i gospodarski interesi uzroci lošeg postupanja prema životinjama.

"Dobrobit životinja je emotivno pitanje o kojem građani i potrošači u EU-u jako vode računa. Rad na dobrobiti životinja je trajan proces. Zato su i nadzor eventualne zloupotrebe i lošeg tretmana životinja jedan od mojih prioriteta", izjavio je europski povjerenik za zaštitu potrošača John Dalli, predstavljajući u Bruxellesu novu strategiju Europske komisije posvećenu dobrobiti domaćih životinja.

Znate li što jedete?

John Dalli

Dalli: "Dobrobit životinja je emotivno pitanje"

Ova strategija o zaštiti životinja direktno će utjecati na izgradnju i adaptaciju objekata u govedarstvu, svinjarstvu i peradarstvu u Europskoj uniji. Istovremeno, ona bi trebala poboljšati informiranost, kako građana, tako i svih onih koji su uključeni u proizvodnju hrane.

U Europskoj uniji je trenutačno samo kod prodaje jaja obvezno navođenje načina njihove proizvodnje, odnosno jesu li nesilice živjele u kavezima ili na otvorenome. Europska unija za sada ne planira proširenje takvih oznaka i na druge proizvode, ali je namjera da se kupci i maloprodaja bolje informiraju o uvjetima uzgoja životinja čiji se proizvodi mogu naći na tržištu Europe. Trenutačno su razlike u sustavima uzgoja, ali i klimatskim uvjetima u zemljama članicama EU-a, jedni od problema u pokušaju dogovora o jedinstvenim europskim pravilima koja bi osigurala pravilnu i učinkovitiju primjenu zakona u zaštiti domaćih životinja.

"Ovo je vrijeme u kojem Europska komisija analizira prošlost i oblikuje budućnost politike na području zaštite i dobrobiti životinja u EU-u. Tim povodom, u veljači će se organizirati posebna konferencija, a o tome će se izjasniti i Europski parlament i Ministarsko vijeće", najavio je povjerenik Dalli.

Kultura odnosa prema životinjama

Svinja

Odnos prema životinjama kao pitanje kulture

Na odnos prema životinjama, pored zakonskih odredbi, utječe i svijest pojedinca i kultura nacije. Istovremeno je bitno napomenuti da će standardi u zaštiti i držanju životinja te u prehrambenoj industriji u zemljama u procesu eurointegracija morati biti usklađeni s europskima prije ulaska u Uniju.

Nova europska strategija o dobrobiti domaćih životinja trebala bi stupiti na snagu postepeno u razdoblju od 2012. do 2015. godine. Kada su pak u pitanju zakoni koji se odnose na zaštitu pasa i mačaka, među zemljama članicama Unije za sada ne postoji konsenzus o aktivnostima koje bi s nacionalnih bile prebačene na razinu Europske unije.

Autorica: Marina Maksimović, Bruxelles

Odg. ured: A. Jung-Grimm

Preporuka uredništva