1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Cermak i Markac otputovali u Haag

Jutros u 8 i 30 generali Ivan Èermak i Mladen Markaè doista su ispunili svoje obeæanje i ukrcali se u zrakoplov koji ih je iz Zagreba prevezao u Haag gdje æe im biti uruèene optužnice. «Nadam se da æemo izboriti pobjedu u Haagu i da æe graðani hrvatske opet biti ponosni na svoje branitelje» izjavio je Markaè uoèi polijetanja.

Dvojicu hrvatskih generala u zagrebaèkoj je zraènoj luci ispratilo nekoliko stotina ljudi. Uz vidno potresene èlanove obitelji, meðu njima su bili i predstavnici specijalnih postrojbi hrvatskih snaga u civilu koji su nove haške optuženike ispratili hrvatskom himnom i vojnièkim pozdravom. «Došlo je vrijeme da Hrvatska uspostavi pravi odnos sa svojom prošlošæu», poruèio je Ivan Èermak uoèi polijetanja, te dodao kako Sjedinjene Države upravo zbog ovakvoga tipa optužnica ne žele potpisati pristup Stalnome meðunarodnom kaznenom sudu. Èermak i Markaè otputovali su u pratnji svojih branitelja Gorana Mikulièiæa, Èede Prodanoviæa i Miroslava Šeparoviæa, te pomoænika ministrice pravosuða Jakše Muljaèiæa. Optuženike æe u Amsterdamu doèekati nizozemska policija koje æe ih prepratiti u pritvor Haškog suda, pred èijim æe se vijeæem, kako se oèekuje, sutra oèitovati o krivnji, te zatražiti dozvolu da poèetak suðenja èekaju na slobodi.

Podsjetimo da se Èermak i Markaè prema sedam toèaka optužnice terete po osobnoj i zapovjednoj odgovornosti za ubojstva najmanje 150 krajinskih Srba, deportaciju i prisilno raseljavanje, i to u sklopu udruživanja u zloèinaèki pothvat. Upravo tako teške kvalifikacije izazvale su burne reakcije u Hrvatskoj: premijer Sanader i ministrica pravosuða Škare Ožbolt neke su dijelove optužnica nazvali politièki i pravno nekorektnima, a oglasili su se i udruge proistekle iz Domovinskog rata koje su izrazile zaprepaštenje monstruoznim i lažnim kvalifikacijama koje dovode u pitanje opstojnost Hrvatske. O sluèaju su se oèitovali i veæ pomalo zaboravljeni predsjednik Hrvatskog Bloka Iviæ Pašaliæ te predsjednik Zajednice branitelja HB-a Mirko Èondiæ koji su Vladu optužili za veleizdaju jer se prema Pašaliæevu mišljenju, nije ispoštovala Ustavni zakon o suradnji s Haškim sudom:»Iz Austrije se uvozi govedina, a u Haag se izvoze generali», ustvrdio je Pašaliæ. Ipak, veliki dio hrvatske politièke scene slaže se sa izjavama samih optuženika koji pozivaju na smirivanje napetosti, nazivajuæi Haški sud jedinim mjestom gdje se treba i može osporavati optužnice i braniti istina o Domovinskom ratu. Èermak, zbog ovakvih optužnica ameri nisu ni hteji potpisati rimski ugovor koji je osnovan stalkni kazneni sud, osjeæa se ogorèeno,

Došlo vrijeme da uspostavi pravi odnos sa svojom prošlošæu.