Što je rat a što oružani sukob? | Panorama | DW | 10.08.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Panorama

Što je rat a što oružani sukob?

Bilo da je riječ o Siriji, Ukrajini ili Gazi, vrlo brzo se počinje koristiti pojam rata. No, u kojem trenutku sukob postaje doista rat a što "tek" oružani sukob?

Hamburška radna grupa Istraživanje uzroka rata (AKUF), rat definira kao masovni sukob pun nasilja i kojeg moraju obilježavati tri karakteristike: najmanje jedna od zaraćenih strana mora imati regularnu vojsku i vladu, strane u sukobu moraju barem djelimično biti centralno organizirane a borbe moraju imati određeni kontinuitet. "Correlates of War" je projekt američkog Sveučilišta Michingen, navodi kako „ broj poginulih vojnika mora godišnje iznositi više od tisuću“. Švedsko Sveučilište Upsala pak u svoju definiciju uključuje civile kao direktne žrtve tjelesnog nasilja. No, često je jako teško doći do preciznih podataka o broju žrtava. A i u Gazi i u Ukrajini je primjerice, ovaj parametar prekoračen. U Siriji pak već odavno. Tako da prema znanstvenim definicijama se zapravo već za ove tri zemlje može reći da se nalaze u ratu. No, pravna definciija je drugačija.

Ima li razlike između pojma "rata" i "oružanog sukoba"?

Sukob - ako se gleda sa strane međunarodnog prava, prerasta u rat tek onda kada jedna od sukobljenih strana drugoj objavi rat. No, do toga u praksi dolazi jako rijetko. Tako da je u praksi međunarodnog prava termin rata skoro u potpunosti zamijenjen terminom oružanog sukoba. Prema tome bi se i Ženevska i Haška konvencija trebale primijeniti bez službene objave rata. A to zaraćenim stranama ograničava način na koji mogu voditi rat i te služi zaštitit onih koji nisu ili nisu više sudionici u neprijateljstvima, kao primjerice, civili ili zarobljeni vojnici.

Gaza

Sukob u Gazi samo je jedan od trenutno njih 41 koliko ih u svijetu ima

Je li se rat promijenio?

Klasičnih ratova između država bilo je prije svega u prethodnom stoljeću. U međuvremenu se u mnogome označavaju kao "povjesno prevaziđeni modeli". Ali, time rat nije nestao. Danas dominiraju sukobi vladinih snaga jedne države i pobunjenika koji se bore protiv nje. Ovi sukobi se događaju kako unutar granica jedne zemlje tako i preko njih. Također, ima sukoba koji se vode između nedržavnih sudionika neovisno od postojećih granica.

Koliko oružanih sukoba ima danas?

Prema podacima međunarodnog Instituta za strateške studije u svijetu danas postoji 41 oružani sukob. U njih se ubrajaju i sukobi u Ukrajini, Gazi, Palestini i Siriji ali i u Libiji, Srednjeafričkoj Republici ili Afganistanu.

Preporuka uredništva