1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Podcasting & Feeds

?Wieso nicht | آموزش آلمانی

آلمانی در سطح پیشرفته: بحران‌ در روابط افراد، مراجعه به دندان‌پزشک، زندگی با هم‌خانه و سوپر‌مارکت‌ها، از موضوعات این دوره هستند. در این مجموعه بیست صحنه از زندگی روزمره به اضافه فایل‌های شنیداری آنها انتخاب شده است.

آلمانی را در بطن زندگی بیاموزید

آلمانی را در بطن زندگی بیاموزید

از فایل‌های آموزشی شنیداری ما برای یادگیری زبان هنگامی که در راه هستید و یا برای تدریس آلمانی به دیگران استفاده کنید. در اینجا مشترک هر چهار قسمت از مجموعه آلمانی "?Wieso nicht" بیاموزید شوید!

در همین زمینه:

WWW links