Radio D – پادکستی آماده برای دانلود شدن | Radio D | DW | 09.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Radio D

Radio D – پادکستی آماده برای دانلود شدن

از فایل صوتی ارائه شدۀ ما چه در کلاس، چه در بین راه برای خود آموزی زبان استفاده کنید. در اینجا شما می‌توانید مشترک تمام قسمتهای داستان Radio D شوید.

در همین زمینه:

WWW links