۱ ژوئن ۱۷۸۰: نویسنده کتاب راهنمای جنگ | تقویم روز آلمان | DW | 01.06.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

تقویم روز آلمان

۱ ژوئن ۱۷۸۰: نویسنده کتاب راهنمای جنگ

۲۳۶ سال پیش در چنین روزی کارل فون کلاوزویتس در بورگ در شرق آلمان زاده شد.

ارتش و زندگی نظامی در خاندان و خانواده کارل فون کلاوزویتس (Carl von Clausewitz) همواره حاکم بود.

از ۱۲ سالگی به خدمت نظام وارد شد و ۱۳ ساله بود که برای نخستین بار فعالانه جنگ را تجربه کرد و ۱۵ ساله بود که به درجه ستوانی رسید. ۱۶ ساله بود که توانست تحصیلات آکادمیک را آغاز کند و نخستین جزوه خود درباره استراتژی را بنویسد که هرگز چاپ نشد.

۲۱ ساله بود که به دانشکده افسری برلین راه یافت و سه سال بعد به عنوان آجودان مخصوص شاهزاده آگوست به کار پرداخت و به این ترتیب جای خود را در دربار هم باز کرد. در ۲۶ سالگی در جنگ علیه ناپلئون شرکت کرد و بیش از یک سالی اسیر ارتش فرانسه بود.

در زمان اسارت جزوه‌هایی نوشت و کوشید علل شکست آلمان از فرانسه را توضیح دهد. ۲۹ ساله بود که آموزگار دانشکده افسری در برلین شد و از جمله به ویلهلم اول امپراتور بعدی آلمان و پروس، به طور خصوصی درس می‌داد.

کلاوزویتس در سن ۳۸ سالگی جوان‌ترین ژنرال ارتش پروس بود. از آن‌جا که او مدتی به عنوان آموزگار در ارتش روسیه خدمت کرد، ارتش آلمان او را سالیان درازی منتظر خدمت ساخت و ناخواسته به او فرصت داد تا ماندگارترین کتاب "درباره جنگ" را بنویسد که هنوز از کتاب‌های درسی دانشکده‌های افسری و علوم سیاسی در اروپا و آمریکاست.

کلاوزویتس در این کتاب جنگ را آفتاب‌پرستی می‌داند که در شرایط مشخص همواره رنگ عوض می‌کند به این خاطر هرگز نمی‌توان نبرد و کارزار را کاملا از پیش برنامه‌ریزی کرد. جنگ‌ها بر محور "اراده، هدف و ابزار" استوارند: ‌"جنگ چیزی نیست جز ادامه سیاست با ابزارهای دیگر"

کلاوزویتس قصد داشت نوشته‌هایش را مرتب و دست‌چین کند اما وبا مهلتش نداد. آثاری که از او باقی مانده توسط همسرش ماری فون برول (Marie von Brühl) گردآوری و ویرایش شده‌اند.

کارل فون کلاوزویتس در ۵۱ سالگی در برسلاو در لهستان کنونی درگذشت.