1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

از دریچه دوربین شما

یک آخر هفته در چشمه علی

چشمه‌علی یک از نقاط باستانی و تفریحی شهرری به شمار می‌رود که در جنوب تهران قرار دارد. احسان مبینی یک آخر هفته به دیدن این منطقه رفته و از تفریحات افرادی که به آنجا آمده بودند، عکاسی کرده است که در این مجموعه می‌بینید.

بیشتر بخوانید