گفتگوى ” يورگن كلينسمن” با خبرگزارى آلمان | ورزش | DW | 27.04.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

گفتگوى ” يورگن كلينسمن” با خبرگزارى آلمان

سرمربى تيم ملى فوتبال آلمان ” يورگن كلينسمن” د رگفتگوئى با خبر گزارى آلمان به نكاتى چند در باره اين تيم آينده آن با توجه به پيكارهاى جام جهانى سال آينده در اين كشور اشاره كرد

گفتگوى ”يورگن كلينسمن” با خيرگزارى آلمان در باره آينده تيم ملى اين كشور

گفتگوى ”يورگن كلينسمن” با خيرگزارى آلمان در باره آينده تيم ملى اين كشور

در فاصله يكسال باقيمانده تا برگزارى پيكاهاى جام جهانى سال ۲۰۰۶ در آلمان، وى روشن ساخت كه ” ما در هرصورت با بهترين بازيكنان كشور، در اين مسابقات حضور خواهيم داشت، هرچند كه در بعضى از پست ها، تنى چند ازبازيكنان پرسابقه وقديمى بازهم در بعضى از پستها، در بين ياران اصلى تيم جاى ميگيرند. تا آنزمان اما بازيكنان جوان وتازه از اين فرصت برخوردارند كه در ديدارهاى تيم ملى شركت داشته وبدينگونه نشان دهند كه آيا از پختگى وتجربه كافى برخورداربوده و بتوانند در چنين مسابقاتى بس مهمى بمانند جام جهانى‌ در كادر تيم جاى گيرند. بدينگونه ما با اين پيشداشت واين برنامه درمسابقات ” جام كنفدراسيونها” شركت ميكنيم كه پيروزى حتمى در آن هدف اوليه ما محسوب ميشود.

مسابقات ” جام كنفدراسيونها” نزديك به ۷ هفته ديگر در ماه ژوئن آينده با شركت هشت نماينده از فوتبال تمامى قاره هاى جهان در آلمان در پيش اند. هشت تيم شركت كننده نخست در دوگروه چهارتيمى در دورمقدماتى در شهرهاى فرانكفورت، كلن، هانور،لتيپزيك ونورنبرگ، با يكديگر روبروميشوند. در اولين روز مسابقات در شهر ”كلن” تيمهاى ملى آرژانتين از آمريكاى جنوبى و تونس نماينده آفريقا از گروه يك و در همين روز سپس آلمان و استراليا نماينده اقيانوسيه، ديدار خود را در پيش دارند.

بدون حضور فرانسه كه در دوره قبلى اين مسابقات چهارسال پيش، بمقام اول رسيد، در گروه دوم نيزدردور مقدماتى برزيل دارنده عنوان قهرمانى جهان بهمراه تيمهاى يونان قهرمان اروپا، ژاپن از آسيا و مكزيك از آمريكاى مركزى جاى گرفته اند.

حضوردر مسابقات ” جام كنفدراسيونها” كه برنامه هاى آن از قبل تنظيم شده وباجرا درآمده اند براى ”كلينسمن” مرحله اى مهم در راه كسب مقام قهرمانى در سال آينده محسوب ميشود. در اين مدت، ملى پوشان آلمان براى اولين بار تحت سرپرستى وى بمدتى طولانى بگرد هم بوده ودرخانه خود، با ديدارهائي پى درپى روبروهستند . تجربيات بدست آمده در اين زمينه ودراين مدت،بازهم نه تنها براى وى ، بلكه هريك از ملى پوشان نيزاز اهميت زيادى برخوردارند.

براى ”كلينسمن” بحتث ونظرات گوناگون در زمينه ايجاد پست تازه در فدراسيون فوتبال آلمان تحت نام ” مدير فنى” كه بيش از همه نام ” برتى فوگتس” كاپيتن تيم ملى وهمچنين سرمربى اين تيم رابهمراه دارد، مشكل عمده اى نبوده وبيش ازهمه نام ونشان شخص ويژه اى در اين زمينه مهم نبوده ، بلكه محتواو برنامه اين كاررا بايد مورد نظر داشت.

سرمربى ۴۰ ساله تيم ملى كه خود در گذشته بعنوان يكى از بهترين بازيكنان جهان بشمار ميرفت ، رويداهاى جنجال آميز وزدوبند و تبانى در شرط بندى مسابقات فوتبال در آلمان ونفوذ داوران رادر نتايج آنان ،‌ ضربه وفشارى بر وجهه تيم ملى دانست وبا ين نتيجه رسيد كه : اين وقايع براى فوتبال آلمان ، صدمه وضررى دراز مدت وطولانى را بهمراه نخواهد داشت، اما از سوى ديگر همگى افراد سهيم و دست اندركاران اينك بدان پى برده اند كه در فوتبال غيرممكن هم ممكن ميشود . نگرانى وترس وى در اين زمينه از آن است كه چنين مواردى درست چند هفته قبل از شروع پيكارهاى جام جهانى به پيش آيند.

 • تاریخ 27.04.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A70G
 • تاریخ 27.04.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A70G