گزارش روز نهم تور د فرانس | ورزش | DW | 13.07.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

گزارش روز نهم تور د فرانس

هر چند فوئلكر تريكوى زرد را امروز حفظ كرد اما فردا كه طولانى ترين مرحله تور، ركاب زنان را به پاى كوههاى آلپ ميرساند و در آنجا تازه سخت ترين روزها آغاز ميشوند و آرمسترانگ و اوليرش حمله را شروع ميكنند، بايد ديد فوئلكر چند مَرده حلاج است

درست ده متر مانده با پايان اين دور فرار سيميوتى و لاندالوزه هم ناكام ماند و مك اوئن در نهمين مرحله پيروز شد.

درست ده متر مانده با پايان اين دور فرار سيميوتى و لاندالوزه هم ناكام ماند و مك اوئن در نهمين مرحله پيروز شد.


پس از يك روز استراحت امروز نهمين مرحله تور د فرانس از سن لئونار د نوبلا بسوى گره بطول ۱۶۰ كيلومتر كه كوتاه ترين مرحله تور است آغاز شد. امروز هم ركاب زنان در كيلومترهاى ۵۵ ، ۷۷ و ۱۱۶ مورد سنجس سرعت قرار گرفتند. در مرحله نخست لاندالوزه اول شد و از دومين و سومين مرحله سيميوتى پيروز بيرون آمد.
علاوه بر سنجس سرعت، امروز عبور از كوهستان هم در دو مرحله آزموده شد كه ريچارد فيِرنك مرحله نخست را به نام خود به ثبت رساند. در آزمون آخر كوهستان كه در كيلومتر ۹۲ صورت گرفت، لاندالوزه از اين مرحله هم پيروز بيرون آمد.

مسير امروز كه نسبتا كوتاه و مسطح بود، مسيرى بسيار ايده ال براى فرار است. سيميوتى و لاندالوزه هم از اين فرصت استفاده كردند و با فرار خود از گروه اصلى حتى تا كيلومتر ۹۲ فاصله خود را با كرونن كه به تعقيب اين دو پرداخته بود به ۵ دقيقه و ۱۸ ثانيه رساندند. و گروه اصلى كه در آن توماس فئولكر دارنده تريكوى زرد، روبى مك اون، پائولو بتينى، لنس آرمسترانگ و يان اوليرش در آن حضور داشتند هم با اختلاف ۳ دقيقه و ۹ ثانيه در تعقيب كرونن بودند. اما فرار تنهائى كرونن كه ميخواست حداقل مقام سوم اين مرحله را براى خود مطمئن سازد، به نتيجه اى نرسيد و گروه اصلى با سبقت گرفتن از او اين فرار را با ناكامى مواجه ساخت.

پس از اين تا كيلومتر ۱۱۶ كه فاصله گروه اصلى تا دو نفر اول حتى به ۹ دقيقه هم رسيده بود، كم كم كاهش يافت و در سومين مرحله سنجش سرعت به ۶ دقيقه و ۳۸ ثانيه رسيد و تا ۸ كيلومترى خط پايان به كمتر از يك دقيقه تقليل يافت. درست ده متر مانده با پايان اين دور فرار سيميوتى و لاندالوزه هم ناكام ماند و مك اوئن در نهمين مرحله پيروز شد.

هر چند فوئلكر تريكوى زرد را امروز حفظ كرد اما فردا كه طولانى ترين مرحله تور، ركاب زنان را به پاى كوههاى آلپ ميرساند و در آنجا تازه سخت ترين روزها آغاز ميشوند و آرمسترانگ و اوليرش حمله را شروع ميكنند، بايد ديد فوئلكر چند مَرده حلاج است.

 • تاریخ 13.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Dp
 • تاریخ 13.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Dp