1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

گروگان آلمانی و همراهان افغان او آزاد شدند

مهندس ساختمان رودلف ب. که در اواسط ماه ژوئیه در افغانستان گروگان گرفته شده بود و چهار شهروند افغان نیز که با او اسیر شده بودند، آزاد شدند. وزیر خارجه‌ی آلمان اشتاین‌مایر این خبر را تأیید کرده است.

اشتاین‌مایر خبر آزادی گروگان‌ها را تأیید کرد

اشتاین‌مایر خبر آزادی گروگان‌ها را تأیید کرد

رودلف ب. و چهار گروگان افغان بعد از ظهر چهارشنبه (۱۰ اکتبر) آزاد شدند. آزادی رودلف ب. با مساعی ریش‌سفیدان محلی، دولت افغانستان و دولت آلمان ممکن شد. گفته می‌شود که باند گروگان‌گیر در برابر آزادی اسیران پول دریافت کرده است. میزان مبلغی که محتملا با پرداخت آن آزادی رودلف ب. و همراهانش ممکن شده، هنوز اعلام نشده است.

همراه آلمانی او، که او نیز مهندس بود، به دست گروگان‌ها کشته شد، پس از آن که گروگ‌انگیرها دریافتند او را به دلیل بیماری و ضعفش نمی‌توانند به این سو و آن سو بکشند. از این رو دولت آلمان به شدت نگران بود که مبادا گروگان‌گیرها − که به نظر می‌رسد انگیزه‌ی شان صرفا باجگیری بوده است − رودلف ب. را نیز بکشند. چندین قرار برای آزادی او اجرا نشد و هربار ارتباط با گروگان‌گیرها قطع شد. اما سرانجام تلاشها به ثمر رسید، آن هم یک روز پس از آن که خبر انتشار ویدئوی تازه‌ای از گروگان آلمانی پخش شده بود.

ر / خبرگزاری آلمان

در همین زمینه:

مطالب مرتبط