گرايش به راستگرايان افراطى در آلمان | جهان | DW | 29.03.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

گرايش به راستگرايان افراطى در آلمان

در سالهاى اخير، حزب راستگرايان افراطى در شرق آلمان به موفقيتى چشمگير دست يافته است. از جمله اينكه در انتخابات مجلس ايالتى در ساكسن، اين حزب بيش از ۹ درصد آرا را به خود اختصاص داد. در بخش مربوط به آلمان شرقى سابق، هر روزه سوقصدهايى عليه خارجيان صورت مى‌گيرد. اين امر كارشناسان علوم اجتماعى و سياسى را واداشته است تا به بررسى اين مسئله پرداخته‌اند.

default

اسكار نيدرماير و ريچارد اشتوس، دو تن از كارشناسان بنام علوم سياسى سعى كرده اند كه به جواب اين سوال دست يابند كه عقايد راستگرايان افراطى تا چه حد ميان اهالى برلين و براندنبورگ جا دارد. نتيجه اما دلسرد كننده است. چرا كه ۳۱ درصد از اهالى براندنبورگ بر اين عقيده بودند كه به دليل كمبود امكانات شغلى، خارجيها بايد به كشور خودشان برگردند. اسكار نيدرماير در اين باره مي‌گويد:

”براى ارزيابى ميزان ضد خارجى بودن، ما چهار سوال را در نظر گرفته بوديم و به اين الگو دست يافتيم كه اهالى براندنبورگ بيشترين درصد ضد خارجى را دارند.“

در برلين هم كه در همسايگى براندنبورگ قرار دارد، از هر ۵ نفر، يكى بر اين عقيده بود كه ”با وجود كمبود امكانات شغلى، خارجيها را بايد از اين مملكت بيرون كرد.“

۱۴ درصد از اهالى براندنبورگ و ۱۳ درصد از اهالى برلين بر اين باورند كه هنوز نفوذ يهوديان در آلمان بسياراست. هر دو كارشناس علوم سياسى كه اين تحقيق را انجام داده‌اند، بر اين عقيده‌اند كه نتيجه حاصل از اين تحقيق موقعيت كلى آلمان در برابر خارجيها را نشان نمى دهد، اما به هر حال بيانگر واكنش بخشى از اين مردم كشور است. بايد ياد‌آور شد كه جمعيت برلين و براندنبورگ مجموعا بالغ بر ۶ ميليون نفر است.

اين در حاليست كه حدود دو هفته پيش دادگاهى جنجال برانگيز در براندنبورگ برگزار شد كه طى آن يازده جوان وابسته به نئونازى به دليل مشاركت در عمليات تروريستى محاكمه شدند. اين افراد نه اغذيه فروشى را به آتش كشيده بودند كه صاحبانشان از خارجيان بودند و با اين عمل اين هدف را دنبال مى‌كردند كه خارجيان را وادار به ترك آلمان كنند. مادر يكى از اين متهمين جوان در حمايت از اين عمليات سهيم بوده است. ديگر والدين گرچه سهمى نداشته‌اند، اما اقدامى نيز براى جلوگيرى از چنين حوادثى نكرده بودند. اما بروز چنين حوادثي در كل كم نيستند. اسكار نيدرماير در اينباره مى‌گويد:

”حمايت و پشتيبانى بزرگترها از چنين جوانانى وجود دارد. جوانانى كه اقدام به چنين حملاتى مى‌كنند. خوشبختانه تعدادشان كم است. همانطور كه مى‌بينيد و در واقع هم چنين است، تعداد بزرگسالانى كه از عقايد راستگرايانه افراطى جانبدارى مى‌كنند، بيش از جوانان است.“

نتايج ديگر حاصل از اين تحقيقات كه آنهم غافلگيركننده است، در رابطه با اين سوال بود كه آيا زندگى تمام انسانها از ارزشى يكسان برخوردار است. نيدرماير در اينباره مى‌گويد:

”البته طبيعيست كه بسيارى نيز اين نظر را رد كردند، اما همچنين، بيش از يك چهارم اهالى براندنبورگ بر اين عقيده بودند كه زندگى بعضي از انسانها از ارزشى ويژه برخوردار است و زندگى بعضى ديگر ارزشى ندارد.“

در واقع چنين امرى آشكارا در جامعه قابل لمس است. چرا كه همواره تبعيضات وارده به توانخواهان و افراد وابسته به مليتهاى ديگر مشهود است. همچنين اين تحقيق نشان مى‌دهد كه از هر چهار براندنبورگى، يكى بر اين عقيده است كه كشور آلمان به پيشوايى نياز دارد كه با توانايى و قدرت، حكومتى برقرار كند كه مردم به رفاه و خوشبختى بيشترى دست يابند. در حاليكه در برلين از هر ۸ نفر يك نفر خواهان چنين امري بود. بطور كلى دو كارشناس سياسى بنام آلمانى در جريان اين تحقيقات به اين نتيجه دست يافتند كه ۱۲ درصد اهالى براندنبورگ و ۶ درصد اهالى برلين، طرز تفكري در راستاى عقايد راستگرايان افراطى دارند.

 • تاریخ 29.03.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A55t
 • تاریخ 29.03.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A55t