چند تفسير پيرامون سخنان احمدىنژاد | جهان | DW | 27.10.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

چند تفسير پيرامون سخنان احمدىنژاد

سخنان ديروز محمود احمدىنژاد، رييس جمهور ايران در ارتباط با اسراييل بازتابى وسيع در رسانه‌هاى گروهى آلمان و جهان داشته است. تهديدات تند محمود احمدىنژاد در ارتباط با نابودى دولت اسراييل و حذف آن كشور از نقشه جهان مورد توجه مفسران روزنامه‌هاى آلمان و جهان قرار گرفته است. مفسر روزنامه آلمانى „Hannoversche Allgemeine Zeitung در ارتباط با سخنان تند و تهديد آميز احمدى‌نژاد از جمله چنين نوشته است:

default

"نتيجه و كارنامه تلاشهاى سياسى در ارتباط با ايران از درخشش برى است. نه تهديدات آمريكا و اعلام اين موضوع كه آن كشور در برخورد با ايران هيچ امكانى را منتفى نمىداند و از جمله امكان بهره گرفتن از حمله نظامى به ايران را نيز در دستور كار خود دارد تا كنون در ارتباط با ليبراليزه كردن فضاى سياسى ايران موثر و كارآمد بوده است و نه تلاشهاى اروپاييان و كاربست سياست مبتنى بر گفتگوى انتقادى با دولتمردان ايران نتيجه‌اى در برداشته است. اكنون ميبايست گفت كه عملكرد احمدى نژاد كه گفته مىشود مردى است برخاسته از توده‌ها حكايت از آن دارد كه نسخه خشن و قهرآميز امت اسلامى سياست راهبردى دولت ايران شده است و اين بازتابگر تحولى در سياست ايران است در قياس با سياست كمابيش صلح‌جويانه‌تر محمدخاتمى، رييس جمهور پيشين ايران كه در ماه اوت در پى انتخاب احمدى نژاد، دوره رياست جمهوريش خاتمه يافت. اكنون ميبايست آمريكاييان و اروپاييان سياست روشنى را در برابر ايران در پيش گيرند. حال آنكه واكنش دولتمردان كشورهاى غربى از قاطعيت و شفافيت لازمه برخوردار نيست. تنها ميبايست در اين راه غرب در دام يك جنگ و تنازع فرهنگى با اسلام گرفتار نشود، چرا كه اتفاقا افتادن در چنين دامى در خدمت تصوير جهانى و قرون وسطايى است كه احمدى‌نژاد مطرح مىكند.

مفسر روزنامه باديشه سايتونگ نيز در همين مورد مىنويسد:

"حكومت جمهورى اسلامى ايران كماكان از پذيرش موجوديت دولت اسراييل سرباز مىزند. و اين امر تهديدى است كه بعلت خصلت راديكال و تند خويش، محلى براى همزيستى مسالمت آميز باقى نمىنهد. و از جانب ديگر اين تهديدى است كه دولت اسراييل نيز سياست خود را مطابق آن تعريف كرده است. اما، در بين دشمنان اسراييل چنين آشكارا تهديدكردن مدتى بود كه از مد افتاده بود. اما حال بايد با ايران چه كرد؟ حقيقتى است تلخ، اما بايد پذيرفت كه تنها حربه و افزار ممكن، همانا ادامه گفتگوها و مذاكره با ايران است. تنها بايد پيام اين گفتگوها روشن و شفاف باشد. و نمىبايست در برابر دولتمردان ايران كوتاه آمد.

مفسر روزنامه Landeszeitung كه در لونبورگ منتشر مىشود نيز به تهديدات احمدى‌نژاد و سياست ايالات متحده آمريكا در اين منطقه پرداخته و از جمله چنين نوشته است:

"قدرت يك ابرقدرت نيز قدرتى نامحدود نيست. دولت آمريكا تحت رهبرى جورج بوش برآن بود كه در خاورميانه دست به بازى دومينو بزند. بازى كه با افتادن نخستين قطعه، ساير قطعات نيز در پى آن فرو مىريزند. صدام حسين براى آمريكا نخستين قطعه اين بازى بود. سقوط صدام حسين، ديكتاتور عراق ميبايست دموكراسى را بگونه‌اى پيوسته در سراسر منطقه حكمفرما سازد. اكنون در برابر موفقيتهاى كوچك ناكاميهاى بزرگ صف كشيده‌اند. تهديدات عريان تروريستى اسراييل توسط رييس جمهور ايران گواه آشكار اين مدعاست. آمريكا با اين اقدام خود آكروباتيستى را مىماند كه مىبايست چند توپ را همزمان در هوا بچرخاند و موضوع اينجاست كه هر لحظه بر شمار توپها افزوده مىشود. اگر آمريكا ميخواست سياست بازى دومينو را در خاورميانه اجرا كند، آنگاه ارجح آن بود كه اين بازى را در دوران رياست جمهورى رفسنجانى شروع مىكرد كه بهرحال خواستار اصلاحات بود. اگر آمريكا در آن هنگام نقش سازنده‌ترى ايفا كرده بود، اكنون جهان شايد با يك تروريست دولتى كمترى روبرو مىبود.

 • تاریخ 27.10.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5fV
 • تاریخ 27.10.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5fV