1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 3

پیوست ۱: راهنمای استفاده از کتاب همراه - بخش ۳

در اینجا شما می‌توانید توضیحاتی را درباره ساختار آموزشی بخش سوم و همچنین پیشنهاداتی برای استفاده مؤثرتر از درس‌ها پیدا کنید. نگاهی به تاریخ آلمان، به خصوص برلین، به همراه نقشه این شهر، نام ماه‌ها و فصل‌ها، بیان صحیح جهات اصلی و شمردن اعداد بین صد تا هزار، اطلاعاتی هستند که شما دراین قسمت می‌یابید.

دانلود