پيشنهادات دولت آلمان در باره اصلاح پيمان ناتو | جهان | DW | 14.02.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

پيشنهادات دولت آلمان در باره اصلاح پيمان ناتو

كنفرانس امنيتى پيمان ناتو در مونيخ يك نوع درجه تب براى سنجش روابط ميان اروپا و آمريكا بشمار ميرود، و اگر در اين روابط تشنج وجود داشته باشد، مانند روزهاى بعد از جنگ عراق، در مونيخ مشاجره اى پرسرو صدا درميگيرد، ولى اگر روابط حسنه باشد، لحن گفتار سياستمداران در مونيخ هم آشتى جويانه ميشود.

default

در كنفرانس امسال هم همين قاعده برقرار و درجه تب در حال نزول وحاكى از بهبود حال مريض بود. حتى وزير دفاع آمريكا دونالد رمسفلد، كه در گذشته بارها كنايه هاى او كنفرانس مونيخ را به جوش آورده، اينبار رفتارى دوستانه داشت. علت اين جو مناسب از يكطرف رفع اختلاف نظرها در رابطه با عراق بود كه اكنون همه شركاى متحد بازسازى آن كشور را در مد نظر دارند، و نه جستجوى علل حمله را، و از طرف ديگر اين واقعيت، كه هر دو طرف از بابت همان اختلاف بر سر عراق به اهميت حسن روابط دو سوى اقيانوس اطلس، يعنى اروپا و آمريكا پى برده و فهميده اند كه گرچه وجود اختلاف نظر در بعضى موارد بين آنها امرى طبيعى است، ولى مقابله با مخاطرات بزرگ زمان مانند تروريسم و سلاحهاى كشتار و نابودى جمعى مستلزم همكارى و معاضدت است.
در كنفرانس مونيخ اين اصل مورد تآييد و اذعان عمومى قرار گرفت كه اروپا و آمريكا در امور امنيتى اساسآ به يكديگر وابسته اند و در اين رابطه پيمان ناتو نقشى بسيار مهم ايفا ميكند.
معهذا در اين مورد كه پيمان ناتو در وضع فعلى از عهده انجام چنين وظيفه خطيرى برميآيد يا نه، عقايد مختلف ظاهر شد. مثلآ صدراعظم آلمان گرهارد شرودر خواستار اصلاح ساختار اين سازمان است و پيشنهاد كرده كه اين كارو تهيه طرحى براى آن به كميسيونى از كارشناسان خبره واگذار شود.
بعقيده وى مخصوصآ مبادله اطلاعات و نظرات و همكارى بين آمريكا و اتحاديه اروپا جوابگوى احتياجات زمان نيست. اين پيشنهاد ددر وهله اول با عدم تفاهم روبرو و باعث سردرگمى شد، كه مقصر آن خود صدراعظم است، زيرا افكار و نظرات خود رابقدرى مبهم بيان كرده كه بعضى از شركت كنندگان در كنفرانس وى را متهم كردند كه قصد متلاشى كردن پيمان ناتو را دارد. منجمله دبير كل پيمان ناتو وظيفه خود ديد كه بدفاع از پيمان برخيزد، هر چند كسى در حقانيت و لزوم موجوديت آن ترديد ندارد. تازه وقتى كه وزير خارجه آلمان يوشكا فيشر به توضيح نظرات صدراعظم، كه بعلت كسالت در جلسه كنفرانس شركت نداشت پرداخت، موضوع قدرى روشن تر و جهت افكار شرودر مشخص شد. وى ميگويد:پيمان ناتو ميتواند فراسوى وضائف نظامى خود مانند حلقه ارتباط بين آمريكا و اتحاديه اروپا عمل كند و بصورت صحنه بحث و تبادل نظر در باره مسائل مورد اختلاف درآيد. ولى حقيقت اينست كه كميسيون كارشناسان هم نخواهد توانست در آينده اختلاف نظر بين دوسوى اقيانوس اطلس را بكلى از بين ببرد.

 • تاریخ 14.02.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5PB
 • تاریخ 14.02.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5PB