پرتغال در دنبال ضربات پناتى ، تيم پيروزدر برابر انگلستان | ورزش | DW | 25.06.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

پرتغال در دنبال ضربات پناتى ، تيم پيروزدر برابر انگلستان

اولين ديدار دوريك چهارم در بين هشت تيم باقيمانده بخاطر كسب مقام فوتبال قهرمانى اروبا بين تيم هاى ملى پرتغال تيم كشور ميزبان در برابر انگلستان در شهر ليسبون به ويژه در آخرين دقايق اين بازى از حساسيت ويژه اى برخوردار بود.

گل پيروزى پرتغال با آخرين ضربه پنالتى دروازه بان پرتغال در برابر دروازه بان انگلستان

گل پيروزى پرتغال با آخرين ضربه پنالتى دروازه بان پرتغال در برابر دروازه بان انگلستان

در اين بازى كه در هرصورت تيم بازنده، از دور مسابقات خارج شده ودر عوض تيم برنده به دور نيمه پايانى را مييافت، ملى پوشان انگلستان در اوا ن بارى در دقيقه سوم با گل ناگهانى “ مايكل اون “ يك برهيچ به پيش افتادند. در دقيقه بيست وهفت “ وين رونى” چهره جوان وبهترين گلزن تيم انگلستان بتعداد چهارگل تاكنون، در دنبال آسيب ديدگى اززمين خارج شد كه اين اتفاق در خظ حمله اين تيم بى تاثير نبود.

كوشش هريك از دوتيم وبه ويژه پر تغال كه در خانه خود چاره اى چز پيروزى نداشت، پيوسته بى نتيجه ميماند تا اينكه با تعويض “لوئيس فيگو” ستاره اين تيم در نيمه دوم ”پوشتيگا” كه بجاى وى وارد زمين شده بود، گل مساوى پرتغال با ضربه سر وارد دروازه انگلستان كرد.دودقيقه قبل ازپايان وقت قانونى ، انگلستان با كل “كمپ بل” به گل ديگرى دست يافت كه بعلت خطاى يكى ازبازيكنان انگلستان برروى دروازه بان پرتغال، رسميت نيافت وبا اين نتيجه مساوى بين دو تيم درپايان وقت قانونى ، تعيين برنده بازى به وقت موكول شد.

درپانزده دقيقه نيمه اول وقت اضافى هردو تيم بدون گل باقى ماندند.دردقيقه صدوده، درميان شادى بى پايان تيم ميزبان “روئى كوشتا” بارديگر تيم ميزبان را به پيش انداخت ودر حاليكه تصورميرفت، پيروزى پرتغال قطعى است ، بناگاه انگلستان در دنبال ضربه اى كرنر، با گل “لامپارد” نيجه مساوى دو بردو را برجاى گذاشت.

بهنگام اجراى پنج ضربه پنالتى براى هريك ازدوتيم كه اولين آن برا ى انگلستان توسط “ذيويد بكهم” بخارج رفت، پرتغال نيز يكى ازضربه هاى خود را بهدرداد و در اوج نگرانى و هيجان در ميان ميليونها تماشاچى كه در سراسر جهان شاهد يكى از بهترين و حساس ترين ديدارهاى فوتبال در تاريخ پيكارهاى فوتبال قهرمانى اروپا بودند، سرانجام ششمين ضربه انگلستان توسظ ريكاردو” دروازه بان پرتغال مهار، وآخرين ضربه اين تيم توسطخود وى به نتيجه رسيدوبدينگونه انگلستان در دنبال اين بازى كه در حقيقت نميتوان بازنده اى را براى آن تعيين كرد از دورمسابقات خارج شده ودر عوض پرتغال بازهم درخانه خود در بين تيمهاى باقيمانده دردور نيمه پايانى حضور خواهد داشت.

 • تاریخ 25.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7En
 • تاریخ 25.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7En