پايان پيكارهاى بين المللى آلمان در ”برانشوايگ” | ورزش | DW | 10.08.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

پايان پيكارهاى بين المللى آلمان در ”برانشوايگ”

دريكى از بزرگترين پيكارهاى بين المللى جودو در شهر” برانشوايگ” در آلمان ، بسياري از دارندگان مدالهاى المپيك وقهرمانى جهان در هردودسته بانوان ومردان در وزنهاى گوناگون اين ورزش حضور داشتند.

مسابقات ”برانشوايگ” آزمايشى درراه شركت در مسابقات قهرمانى جهان

مسابقات ”برانشوايگ” آزمايشى درراه شركت در مسابقات قهرمانى جهان

حضور ۴۷۶ تن شركت كننده از ۴۱ كشور جهان در اين مسابقات، همزمان آزمايشى درراه آمادگى وتدارك آنان بخاطر شركت در پيكارهاى قهرمانى جهان بشمارميرفت كه در ماه آينده در قاهره برگزارخواهندشد.

در بين بانوان در وزن ۴۸ كيلوگرم،رومانى‌ ۵۷ كيلوگرم لهستان، ۶۳ كيلوگرم اسلوونى و۷۸ كيلوگرم كشور، باموفقيت روبرو بودند. در وزن ۵۷ كيلوگرم ”ايوونه بونيش” از آلمان دارنده مدال طلاى المپيك دراين وزن پس از شركت كنندگان لهستان وكانادا دررده سوم جاى گرفت ودروزن ۷۸ كيلوگرم پس از” لوسيا پولاودر” از اسلوونئ، اين بار”كاترين باين روت” باكسب مقام دوم، موفق بود.

دروزن ۷۰ كيلوگرم دربين بانوان، تيم ميزبان مسابقات آلمان توسط ”هايده ولرت” برشركت كنندگان فرانسه وانگلستان برترى داشت ودر پيكارهاى وزن ۵۲ كيلوگرم نيز پس ”ايونا آلوآس” قهرمان سابق اروپااز رومانى دراين وزن،”مارن كره” از آلمان دررده دوم جاى گرفت.

در مسابقات مردان، دروزن ۶۰ كيلوگرم ژاپن، ۶۶كيلو اسلوواكى ، ۷۳ كيلو بلژيك موفق بودند ودر وزن ۸۱ كيلوگرم ”اوله بيشوف” از آلمان ، موفق بكسب مقام اول شد. در وزن ۱۰۰ كيلو گرم نيز ديگر شركت كننده آلمان ”ميشائل يوراك” در سكوى اول ودر بالاى ۱۰۰ كيلوگرم ”تامرلان تمنوف” ازروسيه دارنده مدال نقره المپيك، قبل از”آندر آس تولتسر” از تيم ميزبان، مقام هاى قهرمانى را صاحب شدند.

تيم ملى جودى آلمان كه دردوره پيش پيكارهاىجهانى اين ورزش در ”اوزاكا” درژاپن، با ۱مدال طلا،۱نقره و۳برنز روبروشد، اين بارنيزبا ۱۶ تن شركت كننده درهردو دسته، نامزد كسب يكى ازمقامهاى قهرمانى جهان در قاهر بشمار ميرود.

 • تاریخ 10.08.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6wI
 • تاریخ 10.08.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6wI