پايان كنگره حزب سوسيال دمكرات آلمان | جهان | DW | 19.11.2003
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

پايان كنگره حزب سوسيال دمكرات آلمان

گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان و رئيس حزب سوسيال دمكرات اين كشوردر كنگره اين حزب در بوخوم، موفق شد رفقاى خود را نسبت به برنامه هاى موجود حزب متقاعد سازد. موفقيت بدست آمده اما موافق نظر بسيارى از نمايندگان حاضر در كنگره نبود و نتايج بدست آمده در انتخابات حزبى نشان دهنده اين مخالفت بخش بزرگى از حزب در مقابل نظرات شرودر و رهبرى حزب به حساب مى آيد.

default

به نظر مى رسد كه توده وسيع حزبى هنوز تمايل چندانى به روبرو شدن با واقعيت هاى موجود اقتصادى در كشور را از خود نشان نمى دهد. آنها هنوز نمى خواهند قبول كنند كه سن افراد جامعه هر روز بيشتر مى شود و نيروى كار جوان و فعال در جامعه دائما كمتر مى شود. آنها نمى خواهند قبول كنند كه اين نيروى فعال كنونى نمى تواند در شرايط اقتصادى نابسامان كشور، چون گذشته بازگوى خواستهاى گوناگون مردم باشد. در همين رابطه، توده هاى وسيع و نمايندگان شان در كنگره حزب سوسيال دمكرات آلمان خواستار مجبور كردن قانونى كارفرمايان در پذيرش دانش آموزانى شدند كه درس شان به پايان رسيده و براى ورود به بازار كار احتياج به گذراندن دوره هاى تخصصى دارند.

اعضاى حاضر در كنگره اما مخالف هاى خود را با سياست حزب در انتخابات هيئت رئيسه نشان دادند. گويى راى ندادن به هيئت رئيسه حزب تاكيدى بود بر مخالفت آنها با سياست هاى كنونى حزبشان. اگرچه گرهارد شرودر با رايى قابل قبول در سمت خود باقى ماند، اما اولاف شولتز، دبير كل حزب و ولفگانگ كلمنت، وزير اقتصاد آلمان به سختى راى كافى براى پست هاى خود يافتند. و بايد گفت همين دو هستند كه طرح هاى اصلاحى حزب را كه به مشكل تر شدن وضعيت از جمله بيكاران و بازنشستگان منجر مى شود، با شتاب به پيش مى برند.

وظيفه گرهارد شرودر در اين كنگره، به عنوان رئيس حزبى كه اعضايش گروه گروه به عنوان اعتراض از حزب خارج مى شوند و نتايج انتخابات ايالتى هر روز بدتر مى شود و اعضاء ساده حزب نارضايتى خود را بيشتر و بيشتر بروز مى دهند، بسيار مشكل بود. او بايد كارى ناشدنى را شدنى مى كرد. او بايد دوباره همه را متحد مى كرد و آنها را براى تحقق اهداف آتى حزب به ميدان مى فرستاد.

صدراعظم آلمان اين وظيفه را به خوبى انجام داد. او به آنچه گفت اعتقاد داشت و در آنچه گفت صادق بود. او پيام از زمانى داد كه مشكلات حل شوند و جامعه اى بر مبناى عدالت اجتماعى برقرار شود و همين پيام را كه با صداقت همراه بود، نمايندگان انتخابى حزب قبول كردند و مورد پشتيبانى قرار دادند. و به همين جهت بايد گفت كه حزب سوسيال دمكرات باز هم در كنگره خود موفق بود. موفقيت از اين نظر كه اين حزب توانست اولين پايه هاى تغيير در تفكر را در اعضاء خود بوجود آورد و روشن سازد كه با معيارهاى قديمي، ديگر نمى توان به هدف رسيد.

 • تاریخ 19.11.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A59z
 • تاریخ 19.11.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A59z