يوسف مولايى / اعتصاب غذاى اكبر گنجى روزنامه‌نگار در بند | جامعه | DW | 20.05.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جامعه

يوسف مولايى / اعتصاب غذاى اكبر گنجى روزنامه‌نگار در بند

اكبر گنجى، روزنامه‌نگار منتقد كه به خاطر روشنگريهاى خود به ويژه در زمينه قتلهاى سياسى زنجيره‌اى نويسندگان و فعالان سياسى و حقوق بشر مغضوب شد و به زندان افتاد، در زندان اوين بيمار است. اما مقامات مسئول به خواست وى و وكيلانش براى انتقال به بيمارستانى خارج از زندان و درمان وى در آنجا وقعى نمى‌نهند. همچنين محدوديتها و تبعيضهاى ديگرى چون ندادن مرخصى بر وى اعمال مى‌شود. اكبر گنجى از پنجشنبه شب دست به اعتصاب غذا زده

اكبر گنجى، زندانى سياسى در ايران

اكبر گنجى، زندانى سياسى در ايران

و خواستار تغيير وضعيتش است. وكيل او دكتر يوسف مولايى به پرسشهاى دويچه وله (صداى آلمان) در باره موكلش پاسخ داده است.

مصاحبه گر: کيواندخت قهاری

دويچه وله: آقای دکتر يوسف مولايی، از وضعيت جسمى آقای اکبر گنجی اطلاعی داريد که به آگاهی شنوندگان ما برسانيد؟

يوسف مولايی: آخرين ملاقات من با ايشان روز چهارشنبه بوده، يعنی پريروز، و ايشان همچنان از سرفه های خشک پی در پی بسيار رنج می برند و وضعيت نگران کننده ای دارند به لحاظ جسمانی، که من قبلا هشدار جدی از طرف موکلم داده بود و اينکه اگر اقدامی نشود برای مداوا در خارج از زندان، ايشان اقداماتی را انجام خواهد داد. متاسفانه بعد از گذشته ۲ هفته از پيگيری های مکرر اينجانب برای اعزام ايشان به بيرون از زندان و با اينکه در پرونده ی بيمارى ايشان در زندان منعکس است که ايشان ناراحتی آسم دارند و اين در زندان قابل درمان نيست، متاسفانه موفق نشديم مرخصی استعلاجی برايشان دريافت کنيم و ایشان بتوانند در خارج از زندان خود را مداوا کنند. ايشان به من تا آخر روز پنج شنبه مهلت داده بود که چنانچه مقامات دادسرا و زندان برای اعزام ايشان به خارج از زندان جهت مداوا اقدام نکنند، ايشان دست به اعتصاب غذا خواهد زد و طبق اعلامی که الان همسرشان به من دادند ايشان از ديشب ساعت ۷ دست به اعتصاب غذا زده اند.

دويچه وله: بله، خبر اعتصاب غذای ايشان به ما هم رسيد. آيا بجز اينکه به بيمارستانی خارج از زندان انتقال پيدا کنند خواستهای ديگری را هم آقای گنجی مطرح کرده اند؟

يوسف مولايی: خواست ديگرشان اين است که ايشان همانند بقيه ی زندانی ها از مکالمه ی تلفنی بهره مند نيستند و در اين رابطه تبعيض در مورد ايشان اعمال می شود. در خصوص مرخصی هم با اينکه ايشان بيش از ۵ سال است که در زندان دوران محکوميت خودشان را طی می کنند در بهره مندی از مرخصى طبق روالی که برای زندانيان ديگر اعمال می شود، ايشان باز محروم هستند و بنابه گفته ی خودشان با تبعيض با ايشان برخورد می شود. ايشان در مدت اين ۵ سال بسيار دوره ی کوتاهی را در مرخصی بوده اند.

دويچه وله: آقای دکتر مولايی، آيا شانسی می بينيد که تحولی در پرونده ی آقای اکبر گنجی صورت بگيرد يا نيروهايی که ايشان را به زندان انداخته اند، مصرند که ايشان را در آنجا نگاه دارند؟

يوسف مولايی: مشکل ما در اين قبيل پرونده ها اين است که واقعا هيچ نوع پيش بينی نمی توانيم داشته باشيم. اصلا مديريت اين پرونده ها بنحوی ست که حداقل با دانش حقوقی ما چيزی برای آن قابل پيش بينی نيست، يعنی در خارج از آن معادلات حقوقی بحثها ادامه دارد و به نوعی ملاحظات فراحقوقی بيشتر تاثيرگذار است تا اين ملاحظات حقوقی که ما به آنها آشنايی داريم. بنابراين، من نمی توانم بگويم که در پرونده ای که ايشان محکوم شده و به زندان افتاده چشم انداز خيلی روشنی در آينده ای خيلی نزديک، حداقل، پيش روی ما وجود ندارد.

دويچه وله: و آنهم با وجود اينکه آقای شاهرودی، رييس قوه ی قضاييه بار ديگر از عزم خودشان برای اعمال اصلاحات قضايی سخن گفته اند و ديديم که تحرکی در پرونده ی آقای عباس عبدی و عمادالدين باقی به چشم خورد.

يوسف مولايی: آقاى شاهرودى با آن بخشنامه ی جديدی که مخصوصا در مساعدت بحال زندانيانی که بيمار هستند و احتياج به مداوا دارند، خوب تاکيد زیادی کردند. من بسيار اميدوار بودم که اين بخشنامه، اگر قرار بود جايی خودش را نشان بدهد و به اجرا دربيايد، حتما بايد در مورد آقای گنجی آشکارا به نفع ايشان عمل می کرد و ايشان از اين حق مداوا در بيرون از زندان بهره مند می شد. ولی متاسفانه به نظر می رسد که در زير مجموعه ی ‌آقای شاهرودی مقامات ديگری وجود دارند که خيلی خودشان را با اين نگرش جديدی که آقای شاهرودی بدنبال ترويج آن هستند خيلی موافقت ندارند و به نظر می رسد که هنوز ما راه درازی داريم که حتا گفته های بالاترين مقام قضايی يا ديدگاه هايش بتواند در زير مجموعه اش به اجرا دربيايد.

دويچه وله: آقای دکتر يوسف مولايی، از اينکه وقت تان را در اختيار ما قرار داديد، از شما بسيار سپاسگزارم.

 • تاریخ 20.05.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A61I
 • تاریخ 20.05.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A61I