وسايل ارتباط جعمى در ايالات متحده آمريكا | جهان | DW | 03.05.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

وسايل ارتباط جعمى در ايالات متحده آمريكا

دوران جنگ ، دورانى سخت براى روزنامه نگاران آزاد است كه باكنجكاوى و نظرى انتقادى به آنچه كه ميگذرد مينگرند و اين امردر باره كشورى چون ايالات متحده آمريكا نيز صدق ميكند كه در قانون اساسى اش آزادى مطبوعات بعنوان امرى كه بديهى است مورد تاكيد قرار ميگيرد.

مثال ونمونه اول دونالد رامسفلد ، وزير دفاع است كه مشهور است باينكه ميكوشد روزنامه نگاران را در گزارشهايشان در جهتى خاص هدايت كند. در لشكركشى به عراق ، در يكسال قبل ، شمارى از روزنامه نگاران همراه قواى آمريكا ميتوانستند بطور زنده و آنهم بسبك جان وين John Wayne و نشسته بر روى تانك گزارش بدهند ولى آنها عده ائى روزنامه نگار دست چين شده بودند كه ميبايست از مقررات وضع شده از طرف وزارت دفاع آمريكا از همه جهات پيروى ميكردند. هدف آمريكا در اين زمينه نيز تحقق يافت و آنهم همراه با تفسيرهائى عارى از هرگونه نظر انتقادى و بعنوان «معركه ائى« براى فرستنده هاى تلويزيونى آمريكا. اما يكسال بعد از آن فيلم هاى تلويزيونى وگزارشهاى منفى در باره سوءقصدهاى جديد در عراق كه در آن كشور نيز نقشى مهم در پخش گزارش در باره عراق ايفاء ميكنند سبب شده اند كه رامسفلد روزنامه نگاران را سرزنش كند و اينهم بدينگونه كه ميگويد: «در منطقه ائى آكنده از قهر و خشونت ، بايد شهامت فراوان براى برقرارى نظم و آرامش و آزادى از خود نشان داد.و شمار كثيرى از مردم عراق نيز خواهان نظم و آرامش وآزادى هستند ولى در جرايد اشاره ائى به آنها نميشود بلكه فقط در باره آنهائيكه انتقاد ميكنند و خرابكاران گزارش داده ميشود«.

اما جرايد ايالات متحده آمريكا عليرغم آنچه كه آقاى رامسفلد ميگويد چندان انتقادى در اينباره گزارش نميدهند.ترديدى نيست كه بهيچوجه نميتوان از سانسور علنى مطبوعات در آمريكا سخن راند بلكه آنچه كه صورت ميگيرد مخلوطى است از فشار ناشى از انتظار خوانندگان جرايد، شنوندگان راديوها و تماشاگران تلويزيون و همچنين علائق ناشرين آن كشور. بعنوان مثال روز جمعه هفته گذشته ، يك روزنامه نگار معروف فرستنده تلويزيونى ABC قصد داشت اسامى هفتصد سرباز آمريكائى كشته شده در عراق را قرائت كند ولى صاحبان اين فرستنده يعنى گروه Sinclair-Broadcasting تصميم گرفتند كه از پخش اين برنامه جلوگيرى بعمل آيد و اين تصميم خود را نيز با اشاره باينكه چنين گزارشى در انطباق با علائق مردم آمريكا نيست ، مدلل ساختند.

بنظر يك روزنامه نگار با سابقه آمريكائى بنام Daniel Schorr چنين امرى يك مورد استثنائى نيست . وى ميگويد: درمن اين ظن وجود دارد كه رئيس جمهورى آمريكا جرج دبليو بوش كه تاكنون در مراسم بخاك سپارى حتى يك سرباز آمريكائى كشته شده در عراق حضور نداشت نميخواهد كه افكار عمومى به سربازان كشته شده در جنگى توجه كنند كه روز اول ماه مه سال ميلادى گذشته بهيچوجه خاتمه نيافته بود.

 • تاریخ 03.05.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5VS

مطالب مرتبط

 • تاریخ 03.05.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5VS