وزنه بردارى : چين وتايوان، با اولين مدالهاى قهرمانى جهان | ورزش | DW | 10.11.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

وزنه بردارى : چين وتايوان، با اولين مدالهاى قهرمانى جهان

مسابقات وزنه بردارى قهرمانى جهان اولين روزخودرا درشهر ” دوحه” در قطربا تعيين قهرمانان جهان در دو وزن از اين مسابقات دردسته بانوان ومردان، پشت سرگذاشت.

مدافع عنوان قهرمانى ،اين باربا مدال برنزدرمجموع دوحركت

مدافع عنوان قهرمانى ،اين باربا مدال برنزدرمجموع دوحركت

همانطور كه انتظار ميرفت، دراين روز ركورد هاى تازه اى در سطح جهان برپاشدند وچنين بنظر ميرسد كه در طول روزهاى آينده وپايان مسابقات بازهم حد نصاب هاى تازه وديگرى در سطح جهان ويا اروپا وآسيا بدست آيند.

دربين بانوان دروزن۴۸ كيلوگرم وزن بردار ۲۰ ساله چين ”وانگ مينگ يوآن” نه تنها درهرسه حركت، مدال طلا رادريافت كرد، بلكه همزمان دوركوردجهانى تازه را ازخودبرجاى گذاشت.”مينگ يوآن درحركت دوضرب بمقدار۱۱۸ كيلوگرم ومجموع دوحركت با۲۱۳ كيلوگرم، دوركورد تازه جهان را دراختيارگرفت” پس ازاو درمجموع دوحركت ”سائه لاو پنسيرى” از تايلند وهموطن او” ويرات تاوان” دركناروى مدالهاى نقره وبرنز راصاحب شدند.

دربين بانوان، بيش ازهمه شركت كنندگان چين، از شانس كسب مدالهاى قهرمانى وامتيازات بيشترى دروزنهاى گوناگون برخوردارند. وزنه بردارى بانوان، اخيرا با موفقيت ديگرى روبروشد وبنا برموافقت كميته بين المللى المپيك، تعداد كل شركت كنندگان اين ورزش در اين دسته در بازيهاى المپيك سال ۲۰۰۸ درچين از ۱۵ تن به ۲۰ تن افزايش يافت

دردسته مردان، دروزن ۵۶ كيلوگرم ،مدال طلا به”وانگ شين يوآن” از تايوان با۱۲۵ كيلوگرم ورحركت يكضرب، و۱۵۶ كيلو دردوضرب ومجموع ۲۸۱ كيلوگرم، تعلق گرفت وبروزنه برداران كره جنوبى ”لى يونگ هون” وچين ” وو مه ئين” كه موفق به تكار مقام خود از دوره پيش نگشت ، پيشى گرفت. ” مه ئين” اما درحركت دوضرب با ركورد ۱۵۶ كيلوگرم بعلت سبك تربودن وزن خود نسبت به ”شين يوآن” درسكوى قهرمانى جاى گرفت: درحركت يكضرب نيزديگروزنه بردارچين ”لى سنگ” با ۱۲۷ كيلوگرم، قبل از قهرمان جهان درمجموع دوحركت، بمدال طلا دست يافت.

وزنه برداران پرسابقه وپراعتبارتركيه در اين دوره از پيكارها بعلت اتهام به سوء استفاده از مواد دوپينگ، ازحق شركت دراين مسابقات محروم اند. تنى چند از وزنه برداران تركيه بهنگام مسابقات قهرمانى كشور ازآ زمايش ”دوپينگ” خوددارى كرده وبدينگونه در دنبال تصميم كميته اجرائى فدراسيون جهانى اين ورزش، اينك در پيكارهاى جهانى بچشم نميخورند. وزنه بردار ۳۳ ساله وستاره تيم ملى «خليل مولتو” با سه عنوان قهرمانى المپيك و دارنده بسيارى ازركوردهاى جهانى ، خودبخوداز ماه آوريل گذشته دردنبال اثبات استفاده ازمواد دوپينگ بهنگام پيكارهاى قهرمانى اروپا در صوفيه نيز خودبخود ازحق شركت در مسابقات محروم است.

 • تاریخ 10.11.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6si

مطالب مرتبط

 • تاریخ 10.11.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6si