وزنه بردارى : ”حسين رضازاده” نامزد مسلم كسب مقام قهرمانى جهان | ورزش | DW | 09.11.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

وزنه بردارى : ”حسين رضازاده” نامزد مسلم كسب مقام قهرمانى جهان

باشركت بسيارى ازنامداران ودارندگان مدالهاى قهرمانى المپيك وجهان، مسابقات وزنه بردارى قهرمانى جهان دراين سال از همين امروز در ” دوحه” واقع در قطر شروع شده وبهترين هاى اين ورزش دروزنهاى گوناگون در هردودسته بانوان ومردان ، بايكديگر رقابت خواهندداشت.

”حسين رضازاده” دارنده سه ركوردجهان دروزن بالاى ۱۰۵ كيلوگرم

”حسين رضازاده” دارنده سه ركوردجهان دروزن بالاى ۱۰۵ كيلوگرم

انتظار ميرود كه در هردودسته ركوردهائي چند وتازه در سطح جهان وهم چنين اروپا برپاشوند. در دسته مردان در بين تيمهاى شركت كننده، تيم ملى ايران بدون اعزام تيمى كامل باين دوره ازمسابقات به ويژه دروزن بالاى ۱۰۵ كيلوگرم باشانس بسيارى درراه كسب مقام قهرمانى روبروست. در اين وزن”حسين رضازاده” دارنده دومدال طلاى المپيك ودارنده ركورد هاى جهان درحرك يكضرب با ۲۱۳ كيلوگرم درسال ۲۰۰۲، دوضرب ۲۶۳ كيلووپانصدگرم درسال پيش دربازيهاى المپيك آتن وهم چنين مجموع دوحركت باركورد ۴۷۲كيلووپانصدگرم درسال ۲۰۰۰ دربازيهاى سيدنى ، بنابرپيش بينى همگان بازهم درسكوى قهرمانى جهان جاى خواهدگرفت.

وزنه بردارن آلمان كه درتاريخ اين مسابقات، درگذشته با موفقيت هائى چند روبروبوده اند، اين بار دربين مردان تنها با تعداد چهارتن شركت دارند واز شانس كسب مقام قهرمانى بدوراند.

وزنه برداران پرسابقه وپراعتبارتركيه در اين دوره از پيكارها بعلت اتهام به سوء استفاده از مواد دوپينگ، ازحق شركت دراين مسابقات محروم اند. تنى چند از وزنه برداران تركيه بهنگام مسابقات قهرمانى كشور ازآ زمايش ”دوپينگ” خوددارى كرده وبدينگونه در دنبال تصميم كميته اجرائى فدراسيون جهانى اين ورزش، اينك در پيكارهاى جهانى بچشم نميخورند. وزنه بردار ۳۳ ساله وستاره تيم ملى «خليل مولتو” با سه عنوان قهرمانى المپيك و دارنده بسيارى ازركوردهاى جهانى ، خودبخوداز ماه آوريل گذشته دردنبال اثبات استفاده ازمواد دوپينگ بهنگام پيكارهاى قهرمانى اروپا در صوفيه نيز خودبخود ازحق شركت در مسابقات محروم است.

دربين بانوان، بيش ازهمه شركت كنندگان چين، از شانس كسب مدالهاى قهرمانى وامتيازات بيشترى دروزنهاى گوناگون برخوردارند. وزنه بردارى بانوان، اخيرا با موفقيت ديگرى روبروشد وبنا برموافقت كميته بين المللى المپيك، تعداد كل شركت كنندگان اين ورزش در اين دسته در بازيهاى المپيك سال ۲۰۰۸ درچين از ۱۵ تن به ۲۰ تن افزايش يافت
 • تاریخ 09.11.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6sl
 • تاریخ 09.11.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6sl