واكنش آمريكا در برابر آزادى مزودى در هامبورگ | جهان | DW | 13.12.2003
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

واكنش آمريكا در برابر آزادى مزودى در هامبورگ

فرد مورد محاكمه در دومين دادگاه هامبورگ، مربوط به اقدامات تروريستى در رابطه با سو قصدهاى يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ميلادى، عبدالغنى مزودى، روز پنجشنبه گذشته بصورتى غير منتظره آزاد شد.

عبدالغنى مزودى

عبدالغنى مزودى

پيش از آن، يك بيانيه اداره آگاهى جمهورى فدرال آلمان قرائت شده بود. بر اساس اين بيانيه يك فرد مطلع، شهادت داده بود كه، مزودى از اعضاى هسته تروريستى عاملان اين سو قصد در هامبورگ نبوده و از نقشه انجام آنها نيز اطلاعى نداشته است. بيانيه اداره آگاهى آلمان در مورد هويت اين شاهد، اطلاعى بدست نميدهد. ناظران معتقدند كه، رمزى بن الشبه كه در بازداشت مقامات آمريكائى بسر ميبرد، نميتواند فرد مزبور باشد. مقامات مسئول در آمريكا، تا كنون از اين امر سر باز زده اند كه، پروتكل بازجوئيهاى اين فرد را، در اختيار دادگاه هامبورگ قرار دهند. در اين ميان همچنين دولت آمريكا نيز، در برابر آزادى مزودى واكنش نشان داده است.

تفسير وزير دادگسترى آمريكا در مورد آزادى مزودى را تنها ميتوان اينطور معنا كرد كه: در آمريكا، چنين اتفاقى رخ نميداد. جان اشكرافت، به عنوان يك محافظه كار افراطى و سرسخت در مبارزه با سران تروريسم جهانى در آمريكا، به گفته خود، از تصميم دادگاه هامبورگ سرخورده است.

او در برابر نمايندگان مطبوعات در واشنگتن گفت، ما خوشبختانه از يك سيستم حقوقى برخورداريم كه، به پرسش گناهكار يا بيگناه بودن افراد مظنون، همانگونه پاسخ ميدهد كه، مسئله حفظ امنيت ملى را در نظر ميگيرد. در حاليكه اشكرافت خود همانگونه كه بارها اين امر را ثابت كرده است، در صورت وجود شك و گمان، بيشتر به امنيت ميانديشد تا به فرد مورد اتهام. آنچه كه در آمريكا باعث بروز واكنشهاى متفاوت و از جمله بسيار احساساتى ميگردد.

مورد مزودى نيز به همين خاطر، يكى از موضوعات مهم براى مطبوعات آمريكا ميباشد. روزنامه واشنگتن پست گزارش ميدهد، “ قاضى، فرد مظنون به اعمال تروريستى را آزاد ميكند” و مينويسد كه، اينك تمامى اين محكمه ها در هم ميشكند و عاقبت كار لغو حكم صادره به ميزان ۱۵سال حبس، براى منير المتصدق در ماه نوامبر گذشته خواهد بود. روزنامه نيويورك تايمز انتقاد ميكند: و همه اينها از اين جهت كه، مقامات آمريكائى از اين امر سر باز ميزنند، كه پروتكل بازجوئيهاى اعضاى احتمالى القاعده را در اختيار دادگاهها قرار دهند.

خوددارى دولت آمريكا در تحويل اين پروتكلها به مقامات مسئول بر اساس تجزيه و تحليلهاى روزنامه مزبور، نه تنها در خارج، بلكه همچنين در خود ايالات متحده آمريكا نيز منجر به بروز نتايجى وخيم خواهد شد. روزنامه تايمز در مقاله خود ميآورد كه، اين عمل همچنين سايه بر جريان محاكمه عامل احتمالى سو قصد هاى يازدهم سپتامبر، زكريا موساوئى ميافكند كه، ماههاست در يك نقطه در حال درجا زدن است.

موساوئى تا كنون بدون رسيدن به هر نتيجه اى خواهان شهادت دادن عامل احتمالى اين سو قصدها، رمزى بن الشبه يمنى ميباشد كه، توسط مقامات امنيتى آمريكا مدتهاست، در محلى مخفى در بازداشت بسر ميبرد. اين فرد ميتواند، به احتمال زياد در مورد مزودى نيز همان “فرد مطلعى” باشد كه، اداره آگاهى فدرال آلمان، اطلاعات خود را از او كسب كرده است. اما اين امر فقط محتمل است. و اين ناروشنى، احتمالآ باقى خواهد ماند.

گمان ميرود كه، دولت آمريكا به نقل از روزنامه واشنگتن پست، اينك قصد مقاومت در برابر فشار روز افزون براى ارائه پروتكل بازجوئيها را دارد. آنهم آنطور كه رسمآ گفته ميشود، بخاطر نگرانى در مورد امنيت ملى. بسيارى حتى بر اين عقيده اند كه، دستگاه ادارى پرزيدنت بوش، اينك به عنوان واكنش در برابر آزادى مزودى، بيشتر تلاش خواهد كرد، كه افراد مظنون را در دادگاههاى نظامى خود محاكمه كند.