همه پرسى در باره قانون اساسى عراق | جهان | DW | 17.10.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

همه پرسى در باره قانون اساسى عراق

همه پرسى در باره قانون اساسى عراق كه واقعه اى درخور ملاحظه در تاريخ معاصر اين كشور بشمار ميرود و به تصديق مقامات سازمان ملل متحد تا حد زياد بدون اشكالات زياد برگزار شد در مطبوعات امروز آلمان و ساير كشورهاى اروپائى با توجه خاص مورد بحث و تفسير قرار گرفته است.

default

منجمله روزنامه «آوگسبورگر تسايتونگ» (Augsburger Zeitung) در اينباره چنين اظهار نظر كرده است: اكثر مردم عراق همان آرزوئى را دارند كه اغلب مردم ساير كشورهاى جهان دارند و اين آرزو چيزى زندگى در صلح و امنيت و آرامش نيست ، و براى نيل به اين هدف براى بار دوم پس از انتخابات پارلمانى امسال با شهامت و جرأت بپا خاستند و در همه پرسى قانون اساسى شركت كردند. مردم عراق با اين مشاركت وسيع به تروريست ها كه سعى ميكنند با بمب گذارى و خونريزى از بازسازى كشور جلوگيرى كنند نشان دادند كه با آنها همراه و همعقيده نيستند.

روزنامه سويسى «تاگس آنتسايگر» (Tages-Anzeiger) در همين زمينه چنين آورده است:
بسيارى از مردم عراق چه زن و چه مرد در همه پرسى قانون اساسى شركت كردند و اينبار رأى هر يك از افراد كشور در اين قضيه اهميت دارد. چه رأى آنها مثبت باشد و چه منفى يك هدف و آرزو در هر سه گروه قومى يا مذهبى عراق مشترك بود و هر برگ رأى درخواست دمكراسى و نشانه مخالفت با زورگوئى و ترور بود. نكته مايه خوشوقتى در اين همه پرسى اين بود كه بسيارى از سنى هاى عراق، عليرغم تحريم انتخابات ماه فوريه اين بار در همه پرسى شركت و به پيشبرد دمكراسى در كشور خود كمك كردند.

در روزنامه «زودوست پرسه» (Südwest Presse) چاپ شهر اولم در همين مقوله چنين آمده است: همه پرسى عراق آزمايشى مهم و بزرگ بود كه رژيمهاى استبدادى منطقه با سوءظن به آن مينگرند. ولى بدون اين واقعيت هم به دو علت اين سوال مطرح است كه دمكراسى در عراق تا چه حد قابل دوام است؟ علت اول اينكه در عراق ارزش فرد در قبال ارزش ساختارهاى قبيله اى خيلى كمتر از جوامع غربى است و علت دوم ترور و وحشتى است كه سنى هاى اين كشور به آن ادامه خواهند داد. هدف غائى اين ترور چنانكه از نامه ايمان الظواهرى، مرد شماره ۲ شبكه القاعده مستفاد ميشود استقرار حكومت مذهبى اسلامى ابتدا در عراق و سپس در ساير كشورهاى اسلامى است كه در آنها فقط مقررات شرع اسلام جارى و سارى باشد.

 • تاریخ 17.10.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5fn
 • تاریخ 17.10.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5fn