هشدارى تازه، براى هوشيارى در برابر نيروهاى راست افراطى در آلمان | جهان | DW | 05.09.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

هشدارى تازه، براى هوشيارى در برابر نيروهاى راست افراطى در آلمان

ولفگانگ تيرزه، معاون مناقشه جوى رياست حزب سوسيال دموكرات آلمان، از جر و بحث مستقيم هراسى ندارد. اما آنچه كه او اين اواخر طى اجتماعات تداركاتى انتخابات، در شرق آلمان با آن مواجه گرديد، او را به تعمق واداشت. يعنى نيروهاى راست افراطى اى كه در بحثهاى عمومى با مبارزه طلبى و فن سخنورى، از شعارهاى خود پشتيبانى ميكنند، بدون آنكه ابائى داشته باشند.

ولفگانگ تيرزه، معاون رياست حزب سوسيال دموكرات آلمان

ولفگانگ تيرزه، معاون رياست حزب سوسيال دموكرات آلمان

استراتژى بكارگيرى هنر سخنورى به عنوان بخشى از اعتماد به نفس رشد يافته اين نيروهاى ماوراى راست، امرى بود كه، تنها تيرزه به شخصه شاهد آن نيست. به گفته او:"خوشبختانه بسيارى از انسانها، و من مايل به تاكيدم كه، بسيارى از جوانان در كشور ما، از اين جرات برخوردارند، در برابر نيروهاى راستگرا بايستند. حتى زمانيكه آنها بدين وسيله با اين خطر مواجه ميگردند كه، باندهاى خشونتگراى راست، آنها را تهديد كرده يا مورد هجوم قرار دهند. موافقت با آنها، حمايت از آنها و نشان دادن همكارى با آنان را، من بسيار ضرورى ميدانم."

تيرزه در ادامه افزود، راستگرائى افراطى، ديگر يك پديده جانبى نيست بلكه، تا ميانه جامعه آلمان نيز رسيده و در برخى مناطق شرق آلمان، بخشى از فرهنگ روزمره است. در يك كنفرانس فراكسيون حزب سوسيال دموكرات آلمان، تيرزه از برنامه هاى دولت ائتلافى سرخ و سبز تمجيد نمود كه، بوسيله آنها بايستى نيروهاى بنيادگراى راست به عقب رانده شوند. از سال ۲۰۰۱ ميلادى تا كنون، تقريبآ ۴۰۰۰ پروژه مختلف، با بودجه ۱۵۴ ميليون يورو مورد پشتيبانى قرار گرفته اند. تا سال ۲۰۰۶ ميلادى، اين بودجه تضمين شده است.

يكى از موارد مهم موفقيت اين پروژه ها، بوجود آمدن شبكه اى از گروهها و افرادى است كه، به مقابله با افزايش راستگرائى افراطى ميپردازند. تيرزه انتقاد نمود، همچنين نتيجه انتخابات منطقه اى سال ۲۰۰۴ در ايالت ساكس آلمان، اين كه طى آن از هر ۵ نفر جوان بين ۱۸ تا ۲۵ ساله، يك نفر به حزب ناسيوناليست آلمان راى داد را، نبايد بسادگى به مثابه اعتراض يا ابراز بى اطمينانى تلقى كرد. او در توضيح اضافه كرد:" در عمل بررسيهاى مربوطه نشانگر آنند كه، بسيارى از اين افرا،د كه براى نخستين بار در انتخابات شركت كرده اند، از ايده هاى راستگرايان افراطى تاثير گرفته اند. اين تلافى آنست كه، سياست سالها در خواب بود، زمانيكه افراطگرايان راست، نيروهاى جوان خود را كاملآ بصورت سيستماتيك از طريق كلوپهاى نوجوانان، موسيقى، امكانات تفريحى و دوستيها توانستند به خود جلب كنند."

ولفگانگ تيرزه دولت منطقه اى ايالت ساكس را مسئول قويتر شدن نيروهاى راستگرا در اين منطقه ميداند. اين ايالت تنها ايالت جمهورى فدرال آلمان است كه، تا همين اواخر در برنامه هاى دولتى، براى تقويت فعاليتهاى نوجوانان و جوانان شركت نكرده بود.

اما كارشناسان در اين زمينه هشدار ميدهند كه، راستگرائى افراطى، بيش از اندازه، به مثابه مشكل جوانان، مورد توجه قرار گيرد.

 • تاریخ 05.09.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A50N
 • تاریخ 05.09.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A50N