هاکی روی چمن : شروع مسابقات قهرمانی جهان درآلمان | ورزش | DW | 06.09.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

هاکی روی چمن : شروع مسابقات قهرمانی جهان درآلمان

درشهر"مونشن گلادباخ" درآلمان ازامروزپیکارهای هاکی روی چمن قهرمانی جهان دردسته مردان دربین ۱۲تیم برترجهان دراین رشته ورزشی شروع شده وبه مدت ۱۰ روزتاتعیین قهرمان جهان دراین سال ادامه خواهند داشت.

شروع مسابقات هاكى روى چمن قهرمانى جهان درآلمان

شروع مسابقات هاكى روى چمن قهرمانى جهان درآلمان

تیمهای شرکت کننده نخست دردوگروه وهرگروه شامل شش تیم، بایکدیگرروبرومیشوند. درگروه اول آرژانتین دارنده مقامهای قهرمانی المپیک وجهان درگذشته، استرالیا برنده مدال طلای المپیک ۲۰۰۲ وهمچنین سه مدال نقره دیگرازبازیهای المپیک وقهرمانى جهان درسال ۱۹۸۶، پاکستان باسه عنوان قهرمانی المپیک وچهارمدال طلای قهرمانی جهان، اسپانیا قهرمان دوگانه اروپا وتیم موفق درقهرمانی جهان باکسب دومدال نقره و همچنين یک نقره المپیک،جای گرفته اند.

درهمین گروه ژاپن قهرمان سوم آسیا درگذشته ونیوزیلند با عنوان المپیک ازسال ۱۹۷۶، به چشم میخورند که موفقیت آنان درراه کسب مدال قهرمانی، قابل پیش بینی نیست.

دربین شش تيم گروه دوم نیزدیگرتیم های نامداروپرسابقه دراین ورزش رقابت های نزدیکی را بایکدیگردرپیش خواهندداشت. تیم آلمان تیم میزبا ن مسابقات درخانه خود ازشانس وموقعیت مناسبی درراه کسب موفقیت وتکرارعنوان جهانی خود ازسال ۲۰۰۲، برخورداراست. آلمان دراین ورزش دوباردربازیهای المپیک به مدال طلا دست یافته وسه باردیگرمدال نقره رادریافت داشته است.

تیم ملی هند هرچند که درگذشته ۸ باردرسکوی اول قهرمانی المپیک جای گرفته ورکورد قهرمانی رادراین زمینه دراختیاردارد، اما موفقیت های این تیم به سالیانی دورمربوط شده ودر۲۵ سال گذشته ، عنوانی تازه نصیب این کشورنگشته است.

هلند دیگرتيم نامداراروپا درگروه دوم نیزبانتایج قابل توجه روبروبوده وتاکنون دومدال طلای المپیک وسه مدال قهرمانى جهان راصاحب گشته واین بارنیزبنابرپیش بینی دست اندرکاران این ورزش، نامزد کسب مقام قهرمانی است. ازسوی دیگرانگلستان نیز دیگرتیم پرسابقه این گروه به شماررفته و۹۸ سال پیش دردوره بازیهای المپیک سال ۱۹۰۸ ، مدال طلارابرای اولین باروپس ازسال ۱۹۲۸ ، سپس نیزسومین عنوان قهرمانی رابرای آخرین بار درالمپیک سال ۱۹۸۸ ،دریافت داشته است.

دوتیم آفریقای جنوبی دارنده عنوان قهرمانی آفریقا ازسال پیش وکره جنوبی قهرمان سه گانه آسیا که دربازیهای المپیک سال ۲۰۰۰به کسب مدال نقره به بزرگترین موفقیت های خوددراین ورزش دست یافت، دردیدارهای گروه دوم حریفان سرسختی را درمقابل داشته وموفقیت آنان دراین دوره ازمسابقات، اعتباربس زیادی رادربین بهترین تیمهای هاکی روی چمن جهان دردسته مردان، به همراه خواهد داشت.

 • تاریخ 06.09.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6hE
 • تاریخ 06.09.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6hE