نگاه »نويه اوسنابروكه تسايتونگ« به رفرم هاى اجتماعى روسيه | جهان | DW | 06.08.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

نگاه »نويه اوسنابروكه تسايتونگ« به رفرم هاى اجتماعى روسيه

رفرم هاى اجتماعى پوتين به مغز اعصاب ميزند. زيرا آنچه كه با حذف ۲۰۶ قانون مربوط به دوران گذشته به انجام ميرسد، فهم سوسياليستى بسيارى از شهروندان از دولت را به لرزه درآورده است.

بيش از ۳۰ ميليون روس مشمول اين رفرم ها ميشوند.

بيش از ۳۰ ميليون روس مشمول اين رفرم ها ميشوند.


ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه با گذراندن قوانينى از مجلس ، اقدام به رفرم هاى اجتماعى كرده است. روزنامه نويه اوسنابروكه تسايتونگ در تحليل اين رفرم ها مينويسد: رفرم هاى اجتماعى پوتين به مغز اعصاب ميزند. زيرا آنچه كه با حذف ۲۰۶ قانون مربوط به دوران گذشته به انجام ميرسد، فهم سوسياليستى بسيارى از شهروندان از دولت را به لرزه درآورده است.
براى نمونه بسيارى از آنانى كه مدال شهامت جنگ دوم جهانى را در اختيار دارند، ميتوانستند در گذشته از امكانات پزشكى و داروئى بطور رايگان بهره بردارى كنند. اكنون قرار شده است كه درازاى آن كمك مالى دريافت نمايند. اما بسيارى از شهرها امكان پرداخت اين وجوه را ندارند و يا حداقل اينكه نميتوانند سر وقت آن را به نيازمندان بپردازند.
بيش از ۳۰ ميليون روس مشمول اين رفرم ها ميشوند. اين اقدامى باشهامت است و از سوى ديگر بدون آلتر ناتيو هم هست.

 • تاریخ 06.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5rY
 • تاریخ 06.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5rY