نگاهی گذرا به ساختار و تاريخچه‌ی دوچه وله | جهان | DW | 06.03.2007
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

نگاهی گذرا به ساختار و تاريخچه‌ی دوچه وله

بخش فارسی راديو صدای آلمان ۴۵ ساله شد. بد نيست به اين مناسبت شما كمی هم به اصطلاح با پشت صحنه‌ی راديوی ما آشنا شويد و اندكی هم درباره‌ی بخش فارسی بدانيد:

default

بيش از چهار دهه است كه شما شنوندگان ارجمند فارسی زبان، صدای آلمان را در اقصا نقاط جهان ميشنويد و از گزارشها و برنامه های ديگر اين فرستنده، بهره ميگيريد. 45 سال پيش يعنی در روز سوم ماه مه ۱۹۵۳ فرستنده صدای آلمان، دويچه وِلِه، برای نخستين بار در تاريخ آلمان فدرال، كار خود را با پيام رئيس جمهور وقت آلمان تِئودور هويس آغاز كرد. اين نخستين بار بود كه آلمان اجازه مى‌يافت پس از شكست نازيها يك فرستنده‌ی بين المللی مستقل، برپا كند و آلمانی زبانان خارج از كشور خود را زير پوشش برنامه هايش درآورد.

در آغاز كار، صدای آلمان تنها به زبان آلمانى، هر روز به مدت ۳ ساعت برنامه پخش ميكرد و همانطور كه رئيس جمهور وقت در پيام آغازينش گفته بود، در از ميان بردن پيشداوری های مردم نسبت به آلمانيها و همچنين در كاهش تنشهای گذشته، می‌كوشيد. امروزه راديو، تنها يكی از پايه‌های اصلی اين نهاد عظيم است. اين فرستنده در چند فركانس موج كوتاه و گاه اِف اِم، موج متوسط و از طريق ماهواره، در ۲۴ ساعت، به ۳۰ زبان گوناگون برنامه پخش ميكند.

صدای آلمان برنامه های خود را بر پايه ی وظيفه ای كه در اساسنامه ی اين نهاد تعريف شده، طوری تنظيم و توليد ميكند كه شنونده بتواند از آن به عنوان صدای آزاد و منبع اطلاعاتی درست و بی غرض، بهره مند شود. بدين ترتيب در دهه ی ۱۹۷۰ برنامه های اين فرستنده در ياد ميليونها يونانی و مردم چكوسلواكی مانده است كه هركدام به گونه اى، گرفتار ديكتاتوری و از گزارشهای بی طرف، محروم بودند.

فرستنده ی ما بر پايه ی افزايش يا كاهش تنش و آرامش در مناطق گوناگون جهان، برنامه های خود را تنظيم و حّتا توليد مى كند و گاه كه نيازی به شنيدن صدای آن در سرزمين هايی احساس نشود، برنامه هايش را متوقف ميسازد. برای نمونه در سال ۱۹۹۲ كه بحران شبه جزيره ی بالكان بالا گرفت، بخش آلبانيايی دويچه وِلِه كار خود را آغاز كرد. به همين ترتيب در سال ۱۹۹۸ برنامه های زبانهای ايتاليايى، هلندى، دانماركی و نروژى، كار خود را متوقف ساختند.

در اين ميان، برنامه هايی هم هستند كه از مدت پخش آنها كاسته ميشود، يا مدت زمان آنها بر حسب وجود تنش يا آرامش در آن منطقه، افزايش مييابد. به همين ترتيب است كه از ۳ سال پيش، برنامه های ما به زبان فارسى، از يك ساعت و نيم به دو ساعت در روز افزايش يافته و زمان پخش آن نيز، طبق خواست و امكانات موجود، تغيير كرده است.

از سال ۱۹۸۰ تا كنون بيش از ۳۰۰ بررسی آماری در سراسر جهان از طرف دويچه وِلِه انجام گرفته، تا برنامه گذاران بدانند چگونه بايد برنامه ها را تنظيم كنند. بر پايه ی اين آمارها، در سال گذشته ۸۰۰ هزار نامه به دويچه وِلِه رسيده كه بسياری از آنها به صورت پست الكترونيكی e-mail بوده است. طبق اين آمارها هر هفته ۹۰ ميليون نفر در سراسر جهان از برنامه های دويچه وله استفاده ميكنند كه ۶۵ ميليون نفر از آنها كسانی هستند كه پيوسته به راديو صدای آلمان گوش ميدهند. از ميان اين تعداد آخرى، تنها ۲۵ ميليون شنونده به زبانهای انگليسی و آلمانی از اوضاع جهان باخبر ميشوند و بقيه به زبان مادری خود از برنامه های ما بهره ميگيرند.

طبيعی است كه بر حسب دگرگونيهای اجتماعی شدت و قلت علاقه ی مردم در مناطق گوناگون جهان، به شنيدن راديو كاهش و افزايش نشان ميدهد. برای نمونه در حالی كه در تانزانيا و نيجريه حدود ۲۰ ميليون نفر به برنامه های ما به زبانهای كيسواهيلی و هاوسا Hausa گوش ميدهند، شنوندگان ما به زبان ارودو در پاكستان ۷۰۰ هزار نفرند.

همانطور كه گفتيم، راديو يكی از پايه های اصلی كار دويچه وله است. يكی از بخشهای مهم اين نهاد بزرگ، اينترنت و سايتهای ما است كه كاركنان ما توسط آنها هر روز جدا از كار راديويی، جديدترين گزارشها و آخرين اخبار جهان را در اختيار علاقه مندان ميگذارند.

پيش از آنكه در باره ی بخش فارسی بيشتر توضيح دهيم، بايد به شاخه ی سوم كار دويچه وله هم اشاره ای داشته باشيم. در اين نهاد همه ساله كورسهای متعددی در زمينه ی روزنامه نگاری و گزارشگری برگزار ميشوند و دانش پژوهان ميتوانند در دوره های يك ساله و دوساله ی آكدمی ما كار برای راديو و تلويزيون را بياموزند. آكادمی دويچه وله همه ساله از اقصا نقاط جهان دانش پژوه ميپذيرد و كارشناسانی هم به فرستنده های راديويی و تلويزيونی گوناگون در جهان، ميفرستد كه در محل افراد را آموزش ميدهند.

به طور كلی حدود ۲ هزار نفر، از ۶۰ مليت مختلف، در ۴ بخش دويچه وله يعنی راديو، تلويزيون، اينترنِت و آكادمى، كار ميكنند. سه بخش راديو، اينترنِت و آكادمی در شهر بن هستند، همين شهری كه پيش از اينها پايتخت آلمان بوده و محل پخش صدای ما برای شما هم هست. بخش تلويزيونی DW در برلين مستقر است.

و اما بخش فارسى:

در اين بخش ما حدود ۴۰ همكار هستيم كه ۲۴ نفرمان به طور پيوسته به سرپرستی دكتر جمشيد فاروقی برای برنامه ی فارسی كار ميكنيم. گرچه هركدام از ما عملاً و به طور تجربی شاخه ی ويژه ای را در دست داريم، ولی برنامه های ما طوری تنظيم شده كه محصول كار هميشه يك كار گروهی باشد.

نخستين باری كه از آلمان برنامه ای به زبان فارسی پخش شد، در دهه ی ۱۹۳۰ بود. در آن موقع بهرام شاهرخ، پيامهايی از آلمان برای ايران و ايرانيان ميفرستاد. اما اين برنامه ها كه آلوده به رهبری آلمان نازی بود، متوقف شد و تازه در روز ۴ مارس ۱۹۶۲ بود كه فارسی به عنوان هفتمين زبان در فرستنده ی دويچه وله جای خود را باز كرد. در آن زمان، چهار ايرانی و دو آلمانى، بخش فارسی را اداره و هر روز به مدت ۲۵ دقيقه برنامه پخش ميكردند. طولی نكشيد كه به علت علاقه ی بسيار و توجه شنوندگان ايرانی به بخش فارسى، مدت برنامه ها افزايش يافت. در سال ۱۹۷۰ به كمك دويچه وله يك بخش آلمانی زبان در فرستنده ی راديو تهران ايجاد شد.

گفتنی است كه بخش فارسی در آغاز تنها ترجمانی از بخش آلمانی دويچه وله به فارسی بود، اما رفته رفته مسئولان امر به استقلال اين بخش افزودند به طوری كه امروز ما طبق نياز شنوندگان راديويی و خوانندگان اينترنتى، برنامه های خود را تنظيم می‌كنيم. بخش اينترنتی ما با چنان استقبالی از سوی علاقمندن فارسى زبان روبرو بوده كه در آينده‌ی نزديك، ما سايت مسقّلی خواهيم داشت كه افزون بر انعكاس برنامه‌های راديويی مطالب ديگری نيز ارائه خواهد كرد. هرچند ما برای يك نهاد آلمانی كار می‌كنيم، اما خواست مسئولان ما همانند خودمان اين است كه برنامه هايی همخوان با خواسته‌های شما شنوندگان عزيز تهيه، تنظيم و اجرا كنيم. پس با ما تماس بگيريد و ما را در انجام اين مهم ياری دهيد.

 • تاریخ 06.03.2007
 • نویسنده اسكندر آبادى
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Um
 • تاریخ 06.03.2007
 • نویسنده اسكندر آبادى
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Um