نگاهى به فيلم «سقوط» درباره آخرين روزهای هيتلر | فرهنگ و هنر | DW | 30.08.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

فرهنگ و هنر

نگاهى به فيلم «سقوط» درباره آخرين روزهای هيتلر

فيلم “سقوط” يا “آخرين روزهاى هيتلر”، تازه ترين فيلم Bernd Eichinger كارگردان معروف آلمانى در اواسط ماه سپتامبر بر روی پرده ی سينما خواهد آمد. در اين فيلم، يکی از زشت ترين و سياهترين فصلهای تاريخ آلمان و آخرين مراحل زندگی هيتلر در پناهگاه زيرزمینی اش بازسازی شده و به تصوير كشيده ميشود.

default

ترور و مرگ، بمب ها و تانکها و کوشش های بيهوده برای دفاع از پايتخت بزرگ رايش، ويرانگری و خودويرانی، خيابانهای فرو رفته در شعله های آتش و انباشته از خاک و سنگ و جنازه های پاره پاره و تجزيه شده همه نمايشی غم انگيز از يک فاجعه بزرگ و اهريمنی ست.

در اين بازی هراس انگيز رويدادها در پناهگاه زيرزمينی هيتلر خود نمايشی ديگری از فاجعه بزرگ است. نمايش ۱۲ روز و ۱۲ شب از ديکتاتوری او كه خود نيز ديگر هيچ اميدی به پيروزی نهايی ندارد. او که از بيماری پاركينسون ‌رنج می برد، هر دم از وفاداری ها و خيانتها سخن ميگويد، و گاه نيز از خشم به خود می پيچد و ناسزا می گويد. تنها در برابر زنان هنوز روش ملايم خود را حفظ کرده است.

از ديدگاه برند آيشن برگ، هيتلر مردی بود که می خواست تا آخرين لحظات فرمانهايش را تحميل کند. می گويد: او يک هنرمند و يک هنرپيشه بود.

به دنبال نمايش فيلم يکی از منتقدين سينما نوشت، بازسازی و نمايش يک انسان ددمنش می تواند با اين خطر همراه باشد که ناهدفمندانه به هيولا، چهره ای انسانی داده شود. اما »برونو گانس« هنرپيشه ای که نقش هيتلر را برعهده دارد، نه هيولائى را نشان ميدهد كه در نقش انسانى ظاهر ميشود كه پليدی با سرشت او آميخته است.

هيتلر در اين فيلم می گويد: من هرگز در يک آکادمی تحصيل نکرده ام. اما با اين وجود به تنهايی و با نيروی خودم توانستم اروپا را تسخير کنم.

برند آيشينگر تهيه کننده ی فيلم »سقوط« بر آن است که اکنون زمان آن فرارسيده بود تا فيلمی از آخرين روزهای زندگی هيتلر در پناهگاه زيرزمينی اش با فروپاشی نظام جنون آميزش ساخته شود. در پايان جنون نظام همچنان ادامه می يابد.

همسر گوبلز ۶ کودک خود را با زهر می کشد، زيرا از ديدگاه او زندگی پس از هيتلر ديگر هيچ مفهومی نخواهد داشت. اين فيلم براساس نوشته ی Joachim Fest و نيز خاطرات Traudel Junge، منشی خصوصی هيتلر بازسازی شده است. Junge نخست وصيت نامه ی هيتلر را نوشت و آنگاه به جهنم برلن که در آتش می سوخت، گريخت.

پرويز حمزوی

 • تاریخ 30.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Ay
 • تاریخ 30.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Ay