نظر مردم عراق در باره اوضاع آنكشور | جهان | DW | 16.03.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

نظر مردم عراق در باره اوضاع آنكشور

تفاوت چشم گيرى ميان نظر مردم در باره اوضاع سياسى كشورشان و برنامه هاى سياسى و موضع قواى اشغالگر و شوراى حكومتى موقت وجود دارد.

نتيجه حاصله از نظر پرسى بعمل آمده در عراق كه به سفارش فرستنده هاى راديو _ تلويزيونى آلمان با علامت اختصارى ARD و فرستنده هاى انگلستان و آمريكا BBC ،ABC و موسسه نظر خواهى ژاپن انجام شد حاكى از آن است كه اكثريت چشم گيرى در عراق خواستار دولت مركزى پرقدرتى است و فقط اقليتى در عراق با پيش نويس قانون اساسى آن كشور مبنى بر سيستم فدراتيو در كشور موافقت ميكند. اين نظر پرسى كه از طرف كارشناسان انستيتوى انگليسى Oxford Research International بعمل آمد و درچارچوب آن از دو هزار و هفتصد نفر در باره اوضاع سياسى و اجتماعى عراق سوال شد ، نشان داد كه اكثر مردم در آن كشو كه جنگ پايه هاى آنرا بلرزه در آورده با خوش بينى به آينده كشورشان مينگرند و ناراضى نيستند ولى آنچه كه موجبات نگرانى شديد آنها را فراهم ساخته اوضاع امنيتى و اقتصادى و بويژه مساله اشتغال بكار است.و بدين خاطر است كه در حدود ۵۰ درصد از كسانيكه در اين نظر پرسى شركت داشتندخواستار آنند كه در اسرع وقت رهبرى پرقدرت بروى كارآيد تا بتواند اين مشكلات را رفع نمايد.اما اكثريت مردم در دراز مدت براين عقيده اند كه بهترين راه براى عراق پيروى از موازين دمكراسى است.

طبق همين نظر پرسى مردم به رهبران مذهبى عراق و ارتش و پليس آن كشور اعتماد فراوان دارند ولى بهمين اندازه نيز با اداره غير نظامى كشور از طرف آمريكا وشوراى حكومتى عراق و بكار گمارده شده از طرف ايالات متحده آمريكا مخالفند.اكثر كسانى كه از آنها در باره اوضاع عراق سوال شد اظهار داشتند كه قهر گرائى با انگيزه سياسى و تروريسم را رد ميكنند ولى اين نظر پرسى بطرزى صريح نشان نداد كه مردم چه نظرى در باره رهبرى سياسى و يا احزاب دارند واكثر سياستمداران كنونى در آن كشور بهيچوجه در ميان مردم محبوبيتى ندارند در عين حال فقط كمتر از بيست درصد از كسانيكه در اين نظر پرسى شركت داشتند با كشورى كاملا اسلامى موافق بودند و در اينباره نيز وحدت نظرى ميان مردم عراق وجود دارد كه مردم عراق مايلند مشكلات خود را راسا رفع كنند و آنهم بدون دخالت بيگانگان . يعنى نظر و عقيده ائى كه تقريبا در همه جا در عراق بگوش ميرسد.و ديگر اينكه مردم عراق هيچ كشور را بمعناى واقعى كلام سرمشق خود قرار نميدهند.

 • تاریخ 16.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4u8
 • تاریخ 16.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4u8