نتايج انتخابات آلمان | جهان | DW | 18.09.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

نتايج انتخابات آلمان

نتايج شمارش آرا در آلمان تا ساعت 19:54 اتحاد احزاب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى 35,3 حزب سوسيال دموكرات 34,1 حزب دموكرات آزاد 10,1 حزب سبزها 8,1 حزب چپ 8,5

نتايج انتخابات آلمان

نتايج انتخابات آلمان

انتخابات پيش هنگام آلمان به پايان رسيد. شمارش تا كنونى آرا حكايتگر آن است كه

اتحاد دو حزب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى آلمان به نامزدى خانم آنگلا مركل بيش از ساير احزاب راى بدست آورده است. اتحاد دو حزب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى موفق شد 35,3 درصد از آرا را به خود اختصاص دهد. حزب سوسيال دموكرات با 34,1 درصد آرا در رتبه دوم قرار دارد. آنگاه حزب دموكرات آزاد FDP در قياس با انتخابات سال ۲۰۰۲ موفق شد بر ميزان آراى خود بيافزايد و اكنون با 10,1 درصد در رده سوم قرار دارد. حزب سبزها كه تا كنون با حزب سوسيال دموكرات در ائتلاف حكومتى شركت داشته است 8,1 درصد از راى مردم را به دست آورده است.

گرچه اتحاد دو حزب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى موفق شده است بيشترين آرا را به خود اختصاص دهد، امكان تشكيل دولت جديد در ائتلاف با حزب دموكرات آزاد وجود ندارد. در صورت آنكه نتيجه قطعى انتخابات چنين بماند، آنگاه ما شاهد آرايش جديد سياسى در دولت آلمان خواهيم بود. حزب چپ آلمان در انتخابات كنونى موفق شده است تا 8,5 درصد از آرا را بدست آورد. بدين ترتيب دولت جديد آلمان يا ميبايست از تركيب دو حزب بزرگ اين كشور، يعنى حزب سوسيال دموكرات و اتحاد دموكرات و سوسيال مسيحى تشكيل شود و يا اينكه ما شاهد تركيب سياسى سه حزب سوسيال دموكرات، سبزها و حزب دموكرات آزاد خواهيم بود و يا تركيب سه حزب سوسيال دموكرات، سبزها و حزب چپ آلمان. احتمال ديگر ائتلاف اتحاد دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى با دو حزب دموكرات آزاد و سبزهاست.

نتيجه نه چندان رضايت بخش اتحاد دو حزب دموكرات و سوسيال مسيحى خلاف آن چيزى بود كه همه پرسيها و تحليلهاى سياسى نشان مىداد. بسيارى از تحليلگران سياسى پيش از اين حكايت از آن داشتند كه ائتلاف احزاب محافظه‌كار و ليبرال آلمان قادر به كسب اكثريت آرا بوده و در موقعيتى است كه مىتواند زمام امور كشور را برعهده گيرد. اين در حالى است كه در صورت عدم تغيير جدى نتايج آرا، ائتلاف اتحاد احزاب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى با حزب دموكرات آزاد از اكثريت در پارلمان آلمان، بوندستاگ برخوردار نيست.

در صورت آنكه در نتيجه قطعى انتخابات تغيير جدى رخ ندهد آرايش احزاب در مجلس آلمان چنين خواهد بود:

حزب سوسيال دموكرات ۲۱۳ كرسى مجلس را در اختيار خواهد داشت. اتحاد دو حزب دموكرات و سوسيال مسيحى آلمان ۲۲۰ كرسى خواهند داشت. حزب سبزها ۵۰ كرسى، حزب دموكرات آزاد ۶۳ كرسى و حزب چپ آلمان ۵۳ كرسى را به خود اختصاص خواهند داد. تا اين لحظه امكان تشكيل ائتلاف بزرگ بيش از ساير امكانات است. اين در حالى است كه اختلافات موجود در برنامه دو حزب سوسيال دموكرات و اتحاد دو حزب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى به حدى است كه بهرحال امكان تشكيل اين ائتلاف و پيشبرد سياستى مشترك را دشوار مىسازد.

اين در حالى است كه در ايالتهاى مختلف آلمان آراى احزاب فراز نشيبهاى آشكارى دارد. براى نمونه حزب سوسيال دموكرات در ايالت نوردراين وستفالن با كسب بيش از ۴۱ درصد از آرا قويترين حزب است و حزب دموكرات مسيحى تنها موفق به كسب ۳۲ درصد از آرا شده كه بدترين نتيجه انتخاباتى اين حزب است.

 • تاریخ 18.09.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A50E

مطالب مرتبط

 • تاریخ 18.09.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A50E