منتقدان خانم عبادى چه ميگويند؟ | جهان | DW | 10.12.2003
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

منتقدان خانم عبادى چه ميگويند؟

بخش هايى از گفتگوى مهيندخت مصباح با يداله رويايى و داريوش همايون

اعطاى جايزه صلح نوبل توسط «اوله مه جز»، رئيس كميته نوبل

اعطاى جايزه صلح نوبل توسط «اوله مه جز»، رئيس كميته نوبل

خانم عبادى نبايد سرمايه اعتبار ملى و غيرملى خود را هزينه تبليغ براى دوم خردادى ها كند. “داريوش همايون”

ترديدى نيست كه قريب به اتفاق ايرانيان از اعطاى جايزه صلح نوبل به يك هموطن آن هم يك زن احساس افتخار ميكنند. اما تب سربلندى وسرور در بسيارى، پس از موضعگيرى هاى خانم عبادى در توجيه دمكراسى دينى و عين حقوق بشر بودن احكام اسلام فروكش كرد. به اين قرار ديگر همه موافق خانم عبادى نيستند. مخالفان و منتقدان گرچه تلاش هاى ايشان را در موضوع حقوق زنان و كودكان ارج مى نهند، اما از پرداختن خانم عبادى به سياست و بازيهاى آن بيمناك و سرخورده اند. از جمله آقاى يداله رويايى شاعر بنام مقيم پاريس، به غير لاييك بودن گفته هاى خانم عبادى و نيز داورى نادرست كميته انتخاب جايزه صلح نوبل انتقاد دارد . يداله رويايى شعرى هم در مخالفت با اين انتخاب سرود كه نظرات بسيارى را برانگيخت. شاعر “ حجم سبز” در باب چرايى سرايش اين شعر ميگويد:

“ من به آكادمى نوبل و تاكيدش در اعطاى اين جايزه بر اعتقادات مذهبى برنده اعتراض دارم. البته وقتى خبر اعلام شد، من هم به عنوان يك ايرانى مثل همه شاد شدم و حرارتى به خرج دادم. ولى دوش آب سرد وقتى روى سرم ريخته شد كه ديدم فرداى آن روز در روزنامه ها بخصوص روزنامه لوموند، خانم عبادى حرفهايى زد كه جنبه مبارزات اش را در زمينه حقوق بشر و تاليفاتى را كه در مورد زنان و كودكان داشت، در پلان پشت قرار داد و پلان اول را گذاشت بر مسلمان بودن خودش و حرفهايى در زمينه اسلام زد. منجمله اينكه اسلام مهد حقوق بشر است و در جواب روزنامه نگار لوموند كه پرسيد آيا اميد به برقرارى دمكراسى در ايران فعلى داريد، گفت بله! من معتقدم كه با اسلام ميشود كنار آمد و با اسلام دمكراسى برقرار كرد. حال آن كه سالهاست كه لائيك هاى ايرانى و لائيسيته در دنيا اين را ميگويد كه اسلام و لااقل اسلام آيت اله هاى ايرانى يا اسلام راديكاليست ها در كشورهاى عربى، ظرفيت ايجاد دمكراسى را ندارد”.

داريوش همايون، روزنامه نگار برجسته و پرسابقه و از مشروطه خواهان فعال در درجه نخست، گزينش خانم عبادى را در بنياد خود مى ستايد و آن را محركى قوى براى توجه بيشتر جهان به پيكارهاى مردم به ويژه زنان ايران ميداند. او ميگويد:

“ ايشان در زمينه حقوق بشر فعاليت كرده و در خيلى موارد هم شجاعت به خرج داده و به همين دليل و به دليل فعاليت ها و جانب گيرى هايش در زمينه حقوق زنان و كودكان و به خصوص قربانيان جنايات جمهورى اسلامى، توجه مجامع بين المللى را جلب كرده است. اين هم پيام نيرومندى از طرف كميته جايزه صلح نوبل و جامعه جهانى به مردم ايران است و هم به حكومت ايران كه موضوع حقوق بشر در ايران موضوعى درونى نيست و همه به آن توجه دارند. مردم ايران بسيار نياز دارند به اين پشتيبانى ها و توجه ها.”

داريوش همايون اما مشغول شدن خانم عبادى به بازيهاى سياسى را در شان ايشان نميداند و معتقد است كه اين علاوه بر كاستن از وجهه خانم عبادى، وى را از فعاليت اصلى در امور كودكان و زنان بازميدارد. او ميگويد:

“ اين جايزه براى تلاش هاى ايشان در زمينه حقوق بشر داده شده و انتظار اين است كه پس از آن دستكم بر اين تلاش ها بيفزايند زيرا اين جايزه نورافكنى انداخته بر فعاليتهاى حقوق بشر در ايران و ضمنا سپرى است كه محافظ برنده است چون جامعه بين المللى پشت سر اوست. اين جايزه را وقتى اينطور نگاه كنيم آنوقت در اظهارات ايشان موارد دلسرد كننده اى ميبينيم. خانم عبادى را گروه دوم خرداد در خدمت گرفته است و از ايشان براى تشويق مردم براى شركت درانتخاباتى كه ديگر كسى بدان اعتقادى ندارد استفاده ميكند. خانم عبادى سرمايه ملى و غير ملى خودش را دارد هزينه ميكند براى امرى كه نتيجه اى نخواهد داشت و چندان هم به جايزه و به خود ايشان ربط ندارد. اگر خانم عبادى همچنان در راه حفظ حقوق زنان و كودكان و حقوق بشر در ايران تمركز كند، به نتايج بسيار درخشانترى خواهد رسيد تا دفاع از انتخاباتى كه اگر ديگر سودى برايش مترتب مى بود، اگر نتيجه اى ميداشت، حتما حاكمان جلوى راى دادن مردم را ميگرفتند و انتخابات را غيرقانونى اعلام ميكردند”.

يداله رويايى هم از همين منظر، تبليغ يا تعارف خانم عبادى براى آقاى خاتمى را بر نمى تابد و ميگويد:

“ اين شايسته نبود كه خانم عبادى در جواب روزنامه كويتى الراى العام كه مى پرسد اگر خودتان جزو ژورى صلح نوبل بوديد به كه راى ميداديد، بگويد: من اگر بودم به خاتمى راى ميدادم.همان خاتمى كه با رفتارش و با تعلق اش به روحانيت، بهر حال تظاهرى مذهبى دارد”.


 • تاریخ 10.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4JI
 • تاریخ 10.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4JI