معمای یک آگهی عجیب در اینترنت: فروش نوزاد ۴۰روزه | NRS-Import | DW | 14.10.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

NRS-Import

معمای یک آگهی عجیب در اینترنت: فروش نوزاد ۴۰روزه

یک طفل به قیمت ۵ هزار یورو به فروش می‌رسد. این آگهی اینترنتی برای معامله یک دختربچه جدی است یا یک شوخی بی‌مزه؟ پلیس دویسبورگ در آلمان سرگرم تحقیق در این باره است.

پلیس شهر دویسبورگ آلمان در جستجوی سرنخ آگهی فروش یک نوزاد دختر در سایت اینترنتی eBay است. ردیابی آگهی، آدرس خانه والدین کودک را نشان می‌دهد اما پدر و مادر بچه خود را بی‌خبر از همه چیز معرفی می‌کنند و مدعی هستند که فرد دیگری از اشتراک اینترنتی آنها استفاده کرده است.

این آگهی روز سه‌شنبه ۱۲ اکتبر در سایت تجارتی eBay از سوی فروشنده‌ای با نام کاربری "یخچال" منتشر شده است. اعلان نیم‌ساعت روی سایت بوده تا یکی از کارکنان سایت آن را می‌بیند. آگهی فیلتر و پلیس خبردار می‌شود.

عکس نوزاد ۴۰ روزه با چشم‌های کنجکاو خیره به دوربین، پیوست آگهی بوده و قیمت پیشنهادی: ۵۰۰۰ یورو.

پلیس چهارشنبه ۱۳ اکتبر برای بازبینی محل، وارد خانه والدین نوزاد می‌شود. آنها بازجویی می‌شوند اما دخالت در آگهی فروش را رد می‌کنند. طفل با حکم اداری به یک مرکز مخصوص نگاهداری منتقل می‌شود.

اسم بچه ماریاست و در آگهی با زبان آلمانی شکسته بسته نوشته شده که طفلی ۴۰ روزه به همین اسم فروخته می‌شود. عبارت بی معنایی هم در آگهی بوده که پلیس نتوانسته از آن رمزگشایی کند: «die mich mehr Atf»

پدر و مادر بچه پناهجو و به ترتیب ۲۸ ساله و ۲۰ ساله هستند. در این خانه یک نفر دیگر از اعضای خانواده زندگی می‌کند. پلیس نگفته که نسبت او با والدین بچه ۴۰ روزه چیست.

از زمان کشف این آگهی تا روز جمعه ۱۴ اکتبر، هنوز روشن نشده که چه کسی پشت نام "یخچال" قرار دارد.

پلیس به موضوع تجارت انسان ظنین است و احتمال استفاده فردی دیگر از اتصال اینترنتی والدین کودک را از نظر دور ندارد. با این همه در درجه اول بحث بر سر این است که موضوع جدی بوده یا مسخره‌بازی.