مصاحبه با حميد مهدىپور درباره موقعيت نشر و توزيع در خارج از ايران | فرهنگ و هنر | DW | 18.11.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

فرهنگ و هنر

مصاحبه با حميد مهدىپور درباره موقعيت نشر و توزيع در خارج از ايران

انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان، تاسيس شده در سال ۱۳۷۸ و يکی از موفق ترين عرضه کنندگان کتابهای فارسی در خارج از کشور، تاکنون آثاری را در حوزه های پژوهشی، ادبيات داستانی و خاطرات منتشر کرده است. نشر، توزيع و رساندن کتاب به دست علاقمندان در آلمان، اروپا و نيز آمريکا با چه مشکلاتی روبروست؟ حميد مهدی پور مدير انتشارات فروغ به پرسش های ما در اين زمينه پاسخ داده است.

default

بهنام باوندپور: آقای مهدی پور با تشکر از اينکه وقتتان را در اختيار ما گذاشته ايد، لطفا بفرماييد با توجه به پراکندگی ايرانيان، نشر و توزيع کتاب در خارج از کشور با چه مشکلاتی روبروست و از چه راههايی برای جلوگيری از اين مشکلات استفاده کرده ايد؟

حميد مهدی پور: در مجموع با توجه به پراکندگی ايرانيانی که در خارج از کشور هستند، ما از کارکرد خودمان رضايت داريم. به اين ترتيب که سعی کرده ايم متناسب با وضعيت ايرانيان حرکت کنيم و سعی کرده ايم با توجه به امکانات موجود در خارج از کشور کتابها را از طرق مختلف تبليغ و معرفی کنيم و ايرانيانی که در جاهای مختلف در اروپا يا شهرهای مختلف آلمان هستند، مطلع بشوند. طبعا از امکانات پستی استفاده ی خيلی خوبی کرده ايم. با توجه به اينکه خوشبختانه در اروپا پست امکان بسيار خوبی ست و مطمئن و سريع.

بهنام باوندپور: مسئله ی توزيع اساسی ترين معضل ناشران و عرضه کنندگان کتاب در خارج از ايران است. آیا با همکارانتان تدبير مشترکی برای آن انديشيده ايد؟

حميد مهدی پور: به طور خود بخودی وضعيتی پيش آمده است كه خوشبختانه اغلب همکاران حسن نيت دارند در اينکه امر توزيع خوب سامان گيرد و پيش برود. به نسبت سالهای گذشته، می توانم امروز بگويم که اينکار تا حدودی سامان يافته و حدودا متمرکز شده است. بخصوص کتابهايی که در خارج از کشور منتشر می شود به اطلاع ديگر همکاران می رسد و هر کدام از آنها متناسب با امکان توزيعشان سعی می کنند که در پخش آن کتاب بطور کلی در اروپا و يا آمريکا فعاليت داشته باشند، و امروز کمتر کتابی منتشر می شود که روی دست ناشر بماند و متوجه نشود که به چه نحوی می تواند آن را پخش کند.

بهنام باوندپور: ميزان استقبال ايرانيان از کتابهای فارسی چطور است؟

حميد مهدی پور: ما که رضايت داريم. شما بايد اين امر را با توجه به ترکيب و درصد جمعيت در نظر بگيرد. در ايران هميشه متاسفانه تيراژ کتاب به نسبت جمعيت، تيراژ مطلوبی نيست. ولی در اروپا نسبتا برعکس است. يعنی من می توانم بگويم در مقايسه با تيراژ کتابهايی که اروپايی ها دارند، به نسبت جمعيت، اينجا نيز ما می توانيم همان نسبت را داشته باشيم.

بهنام باوندپور: چه تفاوتی است بين ميزان استقبال ايرانيان از کتابهای چاپ داخل با کتابهای چاپ خارج از کشور؟

حميد مهدی پور: اين بسيار بستگی پيدا کرده است به موقعيت ها و وضعيت های سياسی جامعه ی ايران. من می توانم بگويم که حدود ۶ـ ۵ سال پيش که جنبش به اصطلاح دوم خردادی در ايران مطرح شده بود، اينجا هم علاقمندان به کتاب بسياری شان متوجه ی آثار آنها بودند، در نتيجه در آنزمان بخش مهمی از کتابها که توسط موسسه ی ما پخش می شد، کتابهايی بود که از ایران آمد. اين نسبت الان بهم خورده است. يعنی طی اين يکی دوسال اخير می توانم به شما بگويم که به دليل افت آن جنبش، برای اينکه آن جنبش به هرحال از نظر خوانندگان حرف زيادی برای گفتن ندارد و از طرف ديگر خوشبختانه بخاطر فعاليت تعدادی از محققين و نويسندگان خارج از کشور، اين نسبت بهم خورده است. يعنی امروز بيشترين کتابهايی که ما اکنون با آن درگير هستيم و در برنامه مان جهت توزيع و پخش وجود دارند، کتابهايی ست که در خارج از کشور توليد می شود و عموما نيز کتابهای اروپا است. ضمن اينکه کتابهايی هم که در آمریکا يا کانادا منتشر شده اند، آنها را نيز ما در برنامه های کاريمان در نظر داريم.

بهنام باوندپور: آيا می توانيد از ميان کتابهايی که عرضه می کنيد، آثاری را نام ببريد که از آنها استقبال زيادی شده باشد؟

حميد مهدی پور: چيزی که من الان بخواهم بگويم، شايد ويژگی کتابفروشی و انتشاراتی ما باشد و شايد نتوان آن را حتما به همه ی کتابفروشی های اروپا تعميم داد. ولی ما کتابهايی را که از داخل کشور در اين دوره ی اخير وارد کرده ايم، می توانم کتاب «مشروطه ايران» اثر دکتر آجودانی را نام ببرم و از کتابهايی که در خارج از کشور منتشر شده است، به عنوان نمونه «قتل کسروی» اثر دکتر پاکدامن، کتاب «امتناع تفکر در فرهنگ دينی» اثر دکتر دوستدار هستند. علی رغم اينکه اينها کتابهای به اصطلاح سنگينی هستند و نياز دارد که خواننده حتما با تامل آنها را مطالعه کند، ولی علی رغم اين، کتابهای بسيار موفقی بوده اند و برای خود ما نيز که در اين عرصه فعاليت می کنيم بسيار خوشحال کننده بوده است.

 • تاریخ 18.11.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6IP
 • تاریخ 18.11.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6IP