مصاحبه با بهمن امينى مدير «انتشارات خاوران» | فرهنگ و هنر | DW | 12.11.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

فرهنگ و هنر

مصاحبه با بهمن امينى مدير «انتشارات خاوران»

انتشارات خاوران يکی از معتبرترين موسسه های انتشاراتی برون‌مرزى است. بهمن امينى مدير انتشارات خاوران در رابطه با فعاليتهاى اين موسسه انتشاراتى، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

بهمن امينى، مدير انتشارات خاوران

بهمن امينى، مدير انتشارات خاوران

بهنام باوندپور: آقای بهمن امينی با تشکر از شما از اينکه دعوت ما را پذيرفته ايد. ممکن است بفرمايید انتشارات خاوران چه موقع تاسيس شده و انگيزه ی بنيانگذاری آن از طرف شما چه بوده است؟

بهمن امينی: تاريخ تاسيس انتشارات خاوران پاييز ۱۳۶۳ است. انگيزه اش را به عينه از همان اطلاعیه ايی که در همان تاريخ در همين رابطه منتشر شد را می خوانم: »ما هدف خود را تلاش در جهت رونق و گسترش بخشيدن به فعاليت فرهنگی ايرانيان خارج از کشور قرار داده ايم. تلاش ما در زمينه ی نشر آثار ادبی، اجتماعی و سياسی ست که بعنوان يک اثر فرهنگی مستقل در خارج از کشور نوشته يا ترجمه می شود.« بنابراين نشر کتاب برای من يک ضرورت اجتماعی ـ سياسی بوده است.

بهنام باوندپور: طرح کلی انتشارات خاوران در انتشار کتاب چيست و چه حوزه هايی را در بر می گيرد؟

بهمن امينی: فعاليت اين انتشاراتی در حوزه های ادبی، اجتماعی و سياسی ست. وقتی نگاه کنيم به بيش از ۷۰ عنوان کتابی که من در اين مدت منتشر کرده ام و اين کتابها را دسته بندی کنيم، مشاهده می کنيم که تمام اين کتابها در همين حوزه ها قرار می گيرند و يک سياست معينی را از لحاظ نشر و ايده ی نشر دنبال می کنند. مثلا در زمينه ی مسايل اجتماعی مجموعه ای از کتابها را منتشر کرده ام که با توجه به اينکه زمينه ی اجتماعی در کشور ما در شرايط تبعيد و مسئله ی سياست را در بر می گيرد، تمام اينها سیاست معينی را دنبال می کنند.

کتابهای آقای آرامش دوستدار مانند »ملاحظات فلسفی در دين و علم«، »درخشش های تيره«، »امتناع تفکر در فرهنگ دينی«‌ و يا کتاب »رگ تاک«‌ و يا کتاب »بررسی عقلانی حق، قانون و عدالت در اسلام« يا کتاب »تشيع و قدرت در ايران« يا »زنان و اسلام سياسی« يا »پلوراليسم سياسی در جمهوری اسلامی«‌ که يک مجموعه ی مسايل اجتماعی گريبانگیر امروز کشور ما که نقد فرهنگی ست را دنبال کرده است. همچنين مجموعه ای از کتاب را منتشر کرده ام که خاطرات زندان هستند از دوران زندانهای جمهوری اسلامی و می توان گفت که يکی از اولين و بهترين کتابهای زندان که در سال ۱۳۶۴ من آن را منتشر کرده ام و همچنان بعنوان کتاب رفرانس در اين زمينه مانده است، کتاب »خوب نگاه کنيد، راستکی ست« می باشد و به دنبال آن کتابهای ديگر. در زمينه ی ادبيات هم سعی کرده ام يکسری آثاری را که نشانی از ادبيات جدی دارند و نمی توانستند در ایران چاپ شوند، منتشر کنم. و همچنين نگاهی هم داشتم به ادبيات همزبانانمان در افغانستان. در اين زمينه چند کار مختلف را منتشر کرده ام که کارهای »عتيق رحيمى« را می توان گفت از کارهای برجسته ی شان است.

بهنام باوندپور: آیا کتابهايی را که به آنها اشاره کرده ايد، مانند »درخشش های تيره«، »امتناع تفکر در فرهنگ دينی«، »رگ تاک« يا ديگر کتابهای انتشارات خاوران به دست خوانندگان يا علاقمندان در ايران رسیده يا در آنجا تکثير شده است؟

بهمن امينی: تا آنجايی که اطلاع دارم، کتابهای آقای دوستدار، حداقل کتابهای »درخشش های تيره« و »امتناع تفکر در فرهنگ دينی« و همچنين کتاب »رگ تاک« در ايران بصورت »پشت سفيد« تجديد چاپ شده اند. کتابهای ديگر همراه با مسافران به ايران وارد شده است مانند »»بررسی عقلانی حق، قانون و عدالت در اسلام«، کتابهای زندان و يا کتاب »تشيع و قدرت در ايران«. و همچنين بعضی از کتابهای خاطرات زندان بصورت »پشت سفيد« تجديد چاپ شده اند.

بهنام باوندپور: آقای امينی، آيا از چاپ مسروقه ی کتابهايی که نام برده ايد در ايران استقبال می کنيد يا به خاطر عدم رعايت حق مولف به آن اعتراض داريد؟

بهمن امينی: کتابهايی را که امکان چاپ رسمی آنان نيست، من از چاپ مسروقه ی شان استقبال می کنم. حتا اگر که امکانپذير نباشد که به من اطلاع داده شود يا اجازه گرفته شود.
 • تاریخ 12.11.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6IT
 • تاریخ 12.11.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6IT