مشاجره بر سر عضويت تركيه در اتحاديه اروپا | جهان | DW | 07.10.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

مشاجره بر سر عضويت تركيه در اتحاديه اروپا

روزنامه ی »زود کوریر« درباره ی عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا چنين اظهار عقيده کرده است:

default

ترديدی نيست که ترکيه مهمترين پل ارتباطی بين اروپا و جهان اسلام به شمار می رود و لذا همکاری نزديک و مشارکت بين اروپا و ترکيه به صلاح هر دو طرف است. ولی عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا تاثيرات وسيعی تری خواهد داشت، زيرا از اين طريق به ترکيه امکان دخالت در سياست اروپا داده می شود. تصميم متخذه در روز گذشته در اين باره در اتحاديه اروپا، يعنی آغاز مذاکرات عضويت ترکيه به همين امر منتهی خواهد شد. هر چند که مرکز قدرت، يعنی تشکیلات اداری اتحاديه اروپا در بروکسل تاکيد می کند که هروقت صلاح بداند، خواهد توانست اين مذاکرات را قطع کند.

روزنامه ی ايتاليايی »لا رپبليکا« چاپ رم در همین باره چنين نوشته است: پيشگويی آتاتورک دارد به حقيقت می پيوندد و بنيانگذار ترکيه جديد که کلاه فينه را در ترکيه منسوخ کرد می گفت، بالاخره روزی آناتولی هم به صورت بخشی از قاره ی اروپا در خواهد آمد. ترکيه به آرزوی خود که در وهله ی اول شروع مذاکرات عضويت آن کشور در اتحاديه اروپاست، رسيد و »اما«يی را که در اين گفتگوها در نظر گرفته شده است، نمی بيند يا خود را به نديدن می زند. پس از ۲ سال اصلاحات سريع، يعنی تلاشی که هيچيک از دولتهای قبل از »اردوغان« از راست ميانه گرفته تا تا چپ ميانه نتوانسته است به اجرا درآورد، دولت تحت رهبری »اردوغان«‌ هم نتوانست پيشنهاد اتحاديه اروپا را به همان صورتی که عرضه شده بود، رد کند، زيرا اين خطر وجود داشت که همه چيز را از دست بدهد. حال قويترين منتقدين اين سياستمداران محافظه کار هم بايد امروز اين واقعيت را ببينند که درست همين دولت با همين گرايش اسلاميش بود که توانست اصلاحات را انجام دهد و به نتيجه ی تاريخی دست يابد.

در روزنامه ی »فولداير سايتونگ« چاپ شهر فولدا آلمان در همين باره چنين می خوانيم: بستن همه ی درها به روی ترکيه از ابتدای کار البته کاری اشتباه می بود، مخصوصا با توجه به اصلاحاتی که در آن کشور صورت گرفته است. اکنون هدف نهايی فقط می تواند عضويت ترکيه ای برخوردار از ثبات و دمکراسی و رشد اقتصادی در اتحاديه اروپا باشد. توصيه ی کميسيون اتحاديه اروپا به شروع مذاکرات مربوطه گامی ست کوچک در راه نيل به این هدف که البته بايد گامهای ديگری در تعاقب آن برداشته شود.

 • تاریخ 07.10.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5qB
 • تاریخ 07.10.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5qB