مشاجره بر سر برنامه اتمى ايران و كره شمالى | جهان | DW | 09.08.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

مشاجره بر سر برنامه اتمى ايران و كره شمالى

در نگاه اول مشاجره بر سر برنامه اتمى ايران و كره شمالى دو قضيه مشابه بنظر ميرسد، زيرا آمريكا هر دو كشور را متهم به داشتن قصد توليد بمب اتمى ميكند. ولى واقعيت اينست كه اين دو مورد را بسختى ميتوان با يكدگر مقايسه كرد. مطلب زير بررسى كوتاهى است در اينمورد نوشته مفسر صداى آلمان پتر فيليپ.

default

رئيس جمهور آمريكا جورج بوش در سال ۲۰۰۲ سه كشور عراق، ايران و كره شمالى را در رديف هم قرار داد و آنها را «محو رشرارت» ناميد. در اين بين عراق از اين دور خارج شده، هر چند وضع آنجا مطابق تصورات و مطلوب آمريكا نيست. باقى ميماند ايران و كره شمالى كه مخصوصاً از نظر آمريكا هنوز جزو آخرين كانونهاى شرارت در جهان محسوب ميشوند.
موضوع اصلى در اين رابطه مسئله اتمى است كه هر دو كشور در برابر فشارهاى بين المللى كه به كوشش آمريكا صورت ميگيرد مقاومت ميكنند، ولى كره شمالى و ايران را نميتوان يا حد اكثر بطور سطحى ميتوان با يكديگر مقايسه كرد، پيش از هر چيز باينجهت كه كره شمالى قرارداد منع گسترش سلاحهاى هسته اى را فسخ كرده، در حاليكه ايران هنوز به آن پايبند است و با آژانس بين المللى انرژى اتمى هم همكارى ميكند.

ديگر اينكه دولت كره شمالى در سال گذشته ادعا كرد كه صاحب بمب اتمى شده، حال آنكه ايران حتى داشتن قصد تهيه چنين سلاحى را تكذيب ميكند. اگر اين قول رهبران ايران را هم قبول نكنيم يا با ترديد تلقى كنيم اين كشور هنوز سالها با توليد بمب اتمى فاصله دارد و اين امر را آمريكائيها هم قبول دارند. كره شمالى با اين سياست موفق تر از ايران بوده و شايد بعضى از سياستمداران ايرانى در دل آرزو ميكنند كه رهبران اين كشور هم چنين ادعائى را ميكردند، چون حتى اگر اين ادعا واهى هم باشد باز داراى اثر ترعيبى است و طرف را وادار به ملاحظه خواهد كرد.. اما مهم ترين اختلاف بين دو كشور در اين رابطه اينست كه ايران داراى ذخائر غنى نفت و گاز است و همين واقعيت باعث ميشود كه بعضى ها ترديد كنند كه اين كشور نيروى هسته اى را واقعاً براى توليد برق ميخواهد.

معهذا همه كشورها باضافه خود آمريكا مايلند با ايران وارد معامله شوند، زيرا ايران امروزه هم مانند زمان شاه مهم ترين قدرت در منطقه خاورميانه از نظر سياسى و اقتصادى و نظامى محسوب ميشود، در حاليكه كره شمالى از اين نظرها اهميت خاصى ندارد و نام اين كشور مترادف با فقر شديد و گرسنگى است، و بهمين جهت نميتواند كشورهاى همسايه خود را مانند ايران تحت تأثير يا نفوذ قرار دهد. ايران در افغانستان فعال است و عليرغم مخالفت آمريكا قراردادهاى مهم با پاكستان و هند و كشورهاى ساحلى خليج فارس منعقد ميكند. آخرين اقدام جالب توجه ايران در اين زمينه قرارى بود كه با دولت عراق گذاشت كه در كار ايجاد و تقويت نيروهاى امنيتى آن كشور مشاركت و با مراجع عراقى همكارى كند.

 • تاریخ 09.08.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5K4

مطالب مرتبط

 • تاریخ 09.08.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5K4