1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

مسیرهای دشوار کودکان ایرانی برای رسیدن به مدرسه روستایی

راه‌های ناهموار منتهی به مدرسه روستایی مشکل بسیاری از کودکان ایرانی است. ایران همچنین با کمبود فضای آموزشی روبه‌روست. کل بودجه آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه کمتر از یک چهارم رقمی است که "خیرین مدرسه‌ساز" هزینه می‌کنند.