مسئله شيوع بيسابقه بيكارى در آلمان | جهان | DW | 02.03.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

مسئله شيوع بيسابقه بيكارى در آلمان

بيكارى در آلمان ابعادى بيسابقه يافته و طبق گزارش آژانس كار فدرال در شهر نورنبرگ در ماه فوريه گذشته تعداد بيكاران و افراد فاقد اشتغال و درآمد به ۵ ميليون و دويست هزار نفر بالغ شده است. اين موضوع در محافل سياسى و نيز مطبوعات آلمان انعكاس وسيع يافته و موضوع تفسيرهاى اغلب روزنامه ها است.

روزنامه »در نويه تاگ«(Der Neue Tag) چاپ شهر وايدن در اينباره اينگونه اظهار نظر كرده است: يكى ديگر از معالجات سطحى و كم اثر، كه در واقع مانند جراحى زيبائى ظاهر كار را ترميم ميكند و امروزه رواج وسيع دارد، اين پيشنهاد فراكسيون حزب سوسيال دمكرات است كه چند ميليارد يورو بودجه جديد به مبارزه با بيكارى جوانان اختصاص داده شود. با اين پيشنهاد اين برداشت به انسان دست ميدهد كه علت رواج بيكارى در آلمان وضع اقتصادى عمومى كشور است، در حاليكه اينطور نيست و برت روروپ (Bert Rürup) رئيس جديد هيآت
پنج نفرى دانشمندان اقتصادى كشور ميگويد كه بيكارى، كه ميزان نسبى آن در ماه فوريه به ۱۲/۶ در صد رسيده نتيجه سير تكامل غلط پايه هاى اقتصاد كشور در سى سال اخير است.

روزنامه اقتصادى »لز اكو«(Les Echos) چاپ پاريس در همين باره چنين نوشته است:
آيا آلمانى ها بايد اعتقاد به بخت و اقبال خود را از دست بدهند؟ جواب يقينآ منفى است و در آلمان اصلاحات عميق صورت گرفته و اكنون پس از گذشت دوره عصبانيت بعضى گروهها از اينكه رفاه و نعمت خدادادى آنها قدرى خدشه برداشته، به تدريج قدرت سازش و تفاهم اجتماعى ظاهر ميشود. در اين اواخر تعدادى از كارشناسان آلمانى و نيز آمريكائى احتمال چرخش مثبت اوضاع اقتصادى آلمان را پيشگوئى كرده اند، باين ترتيب كه سرمايه گذارى باعث ايجاد كار و سپس افزايش قدرت خريد مردم خواهد شد. آنگاه نگرانى آلمانيها رفع و آسودگى خاطر آنها باعث خواهد شد كه از صرفه جوئى اغراق آميز دست بردارند.

در روزنامه »نويس دويچلاند« (Neues Deutschland) منتشره در برلين در همين مقوله چنين آمده است: بديهى است كه بايد به سياستمداران كشور ايراد گرفت كه چرا موَسسات توليدى و اقتصادى را وادار به ايجاد محلهاى كار و كارآموزى براى جوانان نكرده اند، يا مجازاتهائى براى اخراج كارگران وضع و يا از ماليات بصورت ابزارى براى هدايت اقتصاد كشور به راه صحيح استفاده نكرده اند. احزاب بزرگ سوسيال دمكرات و دمكرات مسيحى واقعآ در اينمورد مقصرند كه سرمايه، كه بقول بعضى دانشمندان مانند آهوى رميده است، امروزه تبديل به شيرى درنده شده كه برايش وضع بازار كار و تاكتيك انتخابات على السويه است و كارش فقط دريدن موجوداتى است كه هر چه ضعيف تر بهتر.

 • تاریخ 02.03.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5mG
 • تاریخ 02.03.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5mG