مردم كشورهاى عضو اتحاديه اروپا با شك و ترديد به استقبال ده عضو جديد ميروند | جهان | DW | 30.04.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

مردم كشورهاى عضو اتحاديه اروپا با شك و ترديد به استقبال ده عضو جديد ميروند

از فردا اول ماه مه، ده كشور به جمع كشورهاى عضو اتحاديه اروپا افزوده خواهد شد. اين كشورها عبارتند از جمهورى چك، اسلووانى، اسلواكى، لتونى، ليتوانى، استونى، لهستان، مجارستان، مالت و قبرس. با اين گسترش تاريخى، جمعيت كشورهاى اتحاديه اروپا به ۴۵۰ ميليون نفر افزايش خواهد يافت. اين رويداد مهم تاريخى يكى از موضوعات محورى تفاسير امروز جرايد آلمان و جهان بوده است.

default

روزنامه اتريشى Salzburger Nachrichten، يكى از تفاسير امروز خود را به اين موضوع اختصاص داده و از جمله مينويسد: ”اينبار، روز اول ماه مه، سرآغاز عصرى تازه در اروپاست. اتحاديه اروپا فردا به استقبال ده عضو جديد ميرود كه اكثر آنها در گذشته در صف كشورهاى كمونيستى قرار داشتند. مشاهده اين رويداد كه پانزده سال پيش، حتى تصورش هم نميرفت، باعث خوشوقتى است. وجود اجتماعى متشكل از ۴۵۰ ميليون نفر كه در آزادى زندگى ميكنند، به معنى فرصتى است براى ساختن آينده اى بهتر كه در آن مردمسالارى، صلح و رفاه حاكم است.”

مفسر روزنامه آلمانى Nürnberger Nachrichten دراينباره معتقد است: ”روز گسترش اتحاديه اروپا به سمت شرق بايد روز شادمانى اروپائيان ميبود، اما بخش اعظم شهروندان هنوز هم به اين رويداد، دست كم تا اندازه اى با شك و ترديد مينگرند. شايد اين امر از بار تلخ تاريخ سرچشمه ميگيرد و همچنين پيشداوريهائى كه از تبليغات رژيم نازى و نيز جنگ سرد تغذيه شده است. بسيارى از مردم كشورهاى غرب اروپا هنوز هم، به پيوستن اعضاى جديد، از جمله هشت كشور كمونيستى سابق، به عنوان آن چيزى كه بايد، نگاه نميكنند: پايان جدائى غيرطبيعى اروپاى مركزى. حدود پانزده سال پس از فروريزى ديوار برلين، ديگر اين كشورهاى دشمن نيستند كه با آلمان هم مرزند، بلكه همسايگانى دوست. اروپا، سواى نزاع و درگيريهاى كوچك، امروز به قاره اى آرام و مسالمت جو بدل شده است و گسترش اتحاديه اروپا به سمت شرق نيز سبب خواهد شد كه اين روند ادامه يابد.”

مفسر روزنامه سوئيسى Berner Zeitung در تفسير خود، نظرى مشابه به دست ميدهد و خاطرنشان ميسازد: “سياستمداران كشورهاى تازه وارد، ميدانند كه براى اتحاديه اروپا هيچ بديلى وجود ندارد. مردمان شرق و غرب اروپا در عين حال ترسها، پيشداوريها و خاطرات خود را دارند. مردم غرب اروپا از اين بيم دارند كه آمدن اعضاى جديد، افزايش شمار مهاجران، هجوم نيروى كار ارزان و همچنين تشديد بزهكارى در كشورشان را به دنبال داشته باشد. انسانها امروز حسرت روشنى تصوير جهان در دوران جنگ سرد را ميخورند. عليرغم اين، گسترش اتحاديه اروپا را ميتوان فرصتى نيك دانست.”

و سرانجام نگاهى مياندازيم به تفسير روزنامه آلمانى Frankfurter Rundschau كه در اينباره بر آينده سياسى اتحاديه اروپا تاكيد ميورزد و متذكر ميشود: ”با اين گسترش، اتحاديه اروپا بزرگتر خواهد شد، اما قدرتش تنها زمانى افزايش خواهد يافت كه بتواند به خود از لحاظ سياسى ژرفا ببخشد. گام نخست، ورود اعضا بوده و گام بعدى بايد جهتدهى تازه اى به اين نيروها باشد. اروپائيان بايد تلاش و نيروى خود را بر سه امر متمركز كنند: نخست همگرائى اتحاديه، دوم تقويت توان اقتصادى خود و سوم نقش خود در سياست بين الملل. اگر اين تصور در ذهن جهانيان نقش بندد كه اتحاديه اروپا به غولى جغرافيايى بدل شده، اما هنوز هم ميخواهد كوتوله اى سياسى بماند، آنوقت است كه نقش استراتژيكى آن در سياست جهان بشكلى جبران ناپذير، تضعيف خواهد شد. هيچكس به اروپائى بزرگ، اما ضعيف نياز ندارد، نه جهان و نه خود اروپائيان.”

 • تاریخ 30.04.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5tY
 • تاریخ 30.04.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5tY